Προκηρύξεις

Στη σελίδα αυτή προβάλλεται το σύνολο των προκηρύξεων της Απέλλα. Κάνετε κλικ στον τίτλο κάθε προκήρυξης για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε:
α) Τα εργαλεία αναζήτησης (φίλτρα) στο άνω μέρος της σελίδας για να περιορίσετε τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα. Στα πεδία κειμένου μπορείτε να εισάγετε ελεύθερο κείμενο.
β) Τα κουμπιά πλοήγησης (pager) στο κάτω μέρος της σελίδας για να πλοηγηθείτε εμπρός/πίσω στο σύνολο των εγγραφών.
Κωδ. Θέσης Sort ascending Τίτλος Γνωστικό αντικείμενο Περιγραφή Ίδρυμα/Τμήμα Λήξη
APP40961 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία «Ελεύθερο Σχέδιο» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Επί Θητεία του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» εστιάζει και καλύπτει την θεωρητική και… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 30/07/2024
APP40959 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία «Premedia και Διαδικτυακές Εφαρμογές Εκδόσεων» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Επί Θητεία του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει σε σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές στην προεκτύπωση… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 30/07/2024
APP40952 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ (Διοίκηση) Υπηρεσιών Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ (…
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 29/07/2024
APP40950 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ Αρ. Προκ. 2226/19.04.2024 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ Σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα, η Ιστορία της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα νοείται ως ένα σαφώς προσδιορισμένο πεδίο εντός του ευρύτερου αντικειμένου της Ιστορίας της Τέχνης. Πιο ειδικά, ασχολείται με τη μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία των… ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 29/07/2024
APP40949 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ Αρ. Προκ. 1819/02.04.2024 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Το γνωστικό αντικείμενο «Μουσειολογία-Επιμέλητικές πρακτικές» αποτελεί διεπιστημονικό κλάδο μελέτης των μουσείων, των εκθέσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καλύπτει τόσο θεωρητικά όσο και εφαρμοσμένα πεδία έρευνας σχετικά με τον σχεδιασμό, τη… ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 29/07/2024
APP40948 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία «Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Επί Θητεία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου» εμπίπτει στην θεματική περιοχή των Βιοϊατρικών… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 30/07/2024
APP40946 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία «Παθολογία – Μεταβολικά Νοσήματα του Ανθρώπου» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Επί Θητεία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Μεταβολικά Νοσήματα του Ανθρώπου» εμπίπτει στην θεματική περιοχή των… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 30/07/2024
APP40945 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία «Επιστημονική Φωτογραφία» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Επί Θητεία του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Επιστημονική Φωτογραφία» τοποθετείται στο γνωσιολογικό πυρήνα του… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 30/07/2024
APP40940 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ Μουσική Αγωγή Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο: «…
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 29/07/2024
APP40937 Καθηγητής Υγιεινή και Επιδημιολογία Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή και Επιδημιολογία» |ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Το γνωστικό αντικείμενο της Υγιεινής και Επιδημιολογίας καλύπτει τους τομείς: α) Υγιεινή - Δημόσια Υγεία (περιβαλλοντική… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 29/07/2024
APP40936 Καθηγητής Επιδημιολογία και Επαγγελματική Υγιεινή Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία και Επαγγελματική Υγιεινή» |ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:To γνωστικό αυτό αντικείμενο εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Υγιεινής και Επιδημιολογίας και καλύπτει… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 29/07/2024
APP40930 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τεχνικές Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας της Ιδιωτικότητας Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές…
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 29/07/2024
APP40925 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων Η Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων είναι κλάδος της επιστήμης που μελετά τη σύσταση των πρώτων υλών και προϊόντων τροφίμων, τις αλλαγές που αυτά υφίστανται κατά την παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, συντήρηση, διακίνηση και νοθεία, τη βελτιστοποίηση των… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ 29/07/2024
APP40924 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων Η Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων είναι κλάδος της επιστήμης που μελετά τη σύσταση των πρώτων υλών και προϊόντων τροφίμων, τις αλλαγές που αυτά υφίστανται κατά την παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, συντήρηση, διακίνηση και νοθεία, τη βελτιστοποίηση των… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ 29/07/2024
APP40923 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ Ηλεκτρονικά Συστήματα Κυκλώματα ή/και συσκευές (devices) ή/και Ολοκληρωμένα SoC, για εφαρμογές σε επικοινωνίες RF επόμενης γενιάς, ή/και αισθητήρες, ή/και έξυπνα συστήματα (ενδεικτικά, ενσωματωμένα συστήματα, συστήματα παρυφής-edge, συστήματα βιολογικής έμπνευσης (bio-… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 29/07/2024
APP40922 Επίκουρος Καθηγητής Θεωρητική Φυσική: Αστροφυσική - Κοσμολογία Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική: Αστροφυσική - Κοσμολογία»|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Το γνωστικό αντικείμενο Θεωρητική Φυσική: Αστροφυσική - Κοσμολογία περιλαμβάνει το Επιστημονικό Πεδίο της… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΗΣ 30/07/2024
APP40920 Επίκουρος Καθηγητής Ζωγραφική Ζωγραφική ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 25/07/2024
APP40918 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Σχεδιασμός και Υπολογισμός Φέροντος Οργανισμού Κτηριοδομικών Έργων Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 1510/23.5.2024 τ.Γ’, αριθμός προκήρυξης 19364/16.5.2024 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 23/07/2024
APP40917 Επί θητεία Επίκουρος Καθηγητής Νοσοκομειακή Οδοντιατρική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 25/07/2024
APP40916 Καθηγητής Γναθοπροσωπική Χειρουργική Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 25/07/2024