Καλωσορίσατε στο ΑΠΕΛΛΑ

Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Υποψηφιότητες
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail . Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς σε έργο τους που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά (π.χ μακέτες).
Γενικές Πληροφορίες
Βάσει του Ν.4009/2011, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας, ενώ για επίκουρους ή αναπληρωτές μπορεί να απαρτίζονται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Βάσει του Ν.4405/2016, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται κατά περίπτωση από ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή εκλεκτορικά σώματα.

Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Προκήρυξη Ίδρυμα Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Λήξη προκήρυξης
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «Ψυχοπαιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας» 2018-03-22
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «Παιδιατρική Νοσηλευτική με έμφαση στη Διαχείριση Κληρονομικών Νοσημάτων και Ψυχική Υγεία» 2018-03-22
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. «Έλεγχος Δομικών Φερόντων Στοιχείων με έμφαση στη χρήση Ηλεκτρικών Μεθόδων» 2018-03-22
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ‘ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ «Παθολογία και Συντήρηση Λίθινων Διακοσμητικών Στοιχείων στα Αρχιτεκτονικά Μνημεία, με έμφαση στο Ψηφιδωτό» 2018-03-22
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. «Βιοϊατρική Τεχνολογία με έμφαση στη Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων και Δομικά Στοιχεία Κατασκευών Ιατρικών Μηχανημάτων» 2018-03-22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «Παθολογική Νοσηλευτική» 2018-03-22
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Ακτινολογία» 2018-03-22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. «Επεξεργασία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων και Εικόνων» 2018-03-22
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα-Χρήση Φαρμάκων» 2018-03-22
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. «Σχεδίαση και Προσομοίωση Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων» 2018-03-22

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.