Προκηρύξεις

Στη σελίδα αυτή προβάλλεται το σύνολο των προκηρύξεων της Απέλλα. Κάνετε κλικ στον τίτλο κάθε προκήρυξης για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε:
α) Τα εργαλία αναζήτησης (φίλτρα) στο άνω μέρος της σελίδας για να περιορίσετε τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα. Στα πεδία κειμένου μπορείτε να εισάγετε ελεύθερο κείμενο.
β) Τα κουμπιά πλοήγησης (pager) στο κάτω μέρος της σελίδας για να πλοηγηθείτε εμπόρς/πίσω στο σύνολο των εγγραφών.
Κωδ. Θέσης Sort ascending Τίτλος Γνωστικό αντικείμενο Περιγραφή Ίδρυμα/Τμήμα Λήξη
APP37133 Επίκουρος Καθηγητής Λατινική Φιλολογία Λατινική Φιλολογία ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 14/01/2024
APP37130 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Πέρα από το κλασικό πεδίο του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου περιλαμβάνονται Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο (θεσμοί, σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις της ΕΕ), Ευρωπαϊκή Προστασία Θεμελιωδών… ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 14/12/2023
APP37128 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΡΘΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Γενικό Διεθνές Δίκαιο, με έμφαση στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις και κατοχή ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 14/12/2023
APP37127 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ 14/01/2024
APP37124 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «Η Διεθνής Οικονομική μελετάει τις διεθνείς οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ διαφόρων χωρών. Η Διεθνής Οικονομική επικεντρώνεται στην μελέτη θεωριών και πολιτικής διεθνούς εμπορίου, τα οφέλη και τις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου, καθώς… ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 14/12/2023
APP37123 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «Η Διεθνής Οικονομική μελετάει τις διεθνείς οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ διαφόρων χωρών. Η Διεθνής Οικονομική επικεντρώνεται στην μελέτη θεωριών και πολιτικής διεθνούς εμπορίου, τα οφέλη και τις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου, καθώς… ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 14/12/2023
APP37118 Επίκουρος Καθηγητής Γνωστική Νευροεπιστήμη Γνωστική Νευροεπιστήμη ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 14/01/2024
APP37111 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Θεωρία Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός Σχεδιασμός-Θεωρία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στον… ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 16/01/2024
APP37110 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ To γνωστικό αντικείμενο της βιοστατιστικής – ιατρικής στατιστικής περιλαμβάνει τις εφαρμογές της περιγραφικής στατιστικής και της στατιστικής συμπερασματολογίας στην έρευνα της σύγχρονης ιατρικής, της δημόσιας υγείας, και των παράλληλων προς αυτήν… ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ / ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 14/01/2024
APP37086 Επίκουρος Καθηγητής Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου Αριθμ. Προκήρυξης: 17798/31-10-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Δίκαιο και Θεσμοί στις αρχαίες ελληνικές πόλεις και στα βασίλεια της ελληνιστικής περιόδου. Δίκαιο και Θεσμοί στην αρχαία Ρώμη (Βασιλεία, Res Publica,…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΝΟΜΙΚΗΣ 11/01/2024
APP37085 Επίκουρος Καθηγητής Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας με έμφαση στις Προεπιστημονικές Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο Αριθμ. Προκήρυξης: 17799/31-10-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας με έμφαση στις Προεπιστημονικές Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο» επικεντρώνεται σε διδακτικό και…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 11/01/2024
APP37084 Επίκουρος Καθηγητής Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος Αριθμ. Προκήρυξης: 17792/31-10-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
- Εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, όπου εκτρέφονται διάφορα είδη παραγωγικών ζώων.
-…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 11/01/2024
APP37083 Επίκουρος Καθηγητής Ενόργανη Γυμναστική - Ηθική στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό Αριθμ. Προκήρυξης: 17790/31-10-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης περιέχει δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση περιέχει θέματα ανάπτυξης του αντικειμένου της…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 11/01/2024
APP37082 Επίκουρος Καθηγητής Γεωργική Μηχανολογία Αριθμ. Προκήρυξης: 17801/31-10-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Κινητήρες στη Γεωργία, Γεωργικοί Ελκυστήρες, Γεωργικά Μηχανήματα Αγρών και Φυσικές Διεργασίες Ξήρανσης και Αποθήκευσης Γεωργικών Προϊόντων.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 11/01/2024
APP37081 Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιογλωσσολογία με εφαρμογές στη Γαλλική Γλώσσα Αριθμ. Προκήρυξης: 17802/31-10-2023 (κενή θέση).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Αντικείμενο της Κοινωνιογλωσσολογίας ορίζεται η μελέτη της γλώσσας ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής και κοινωνικής οργάνωσης ενός λαού.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 11/01/2024
APP37079 Επίκουρος Καθηγητής Ανάλυση γεωτεχνικών έργων με πειραματικές, αριθμητικές και στοχαστικές μεθόδους Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΦΕΚ 2822/25.10.2023τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 42870/21.9.2023 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 09/01/2024
APP37073 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας «Παρατηρησιακή Αστρονομία» Αριθμ. Προκήρυξης: 16540/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Το γνωστικό αντικείμενο της Παρατηρησιακής Αστρονομίας αναφέρεται στην παρατήρηση αστρονομικών και αστροφυσικών φαινομένων, χρησιμοποιώντας όλες τις…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΚΗΣ 11/01/2024
APP37071 Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσική και Τεχνολογία Υλικών στη Νανοκλίμακα Αριθμ. Προκήρυξης: 16538/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τη σύνθεση-ανάπτυξη νανοδομημένων υλικών, τη δημιουργία διατάξεων με διαστάσεις στην περιοχή της…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΚΗΣ 11/01/2024
APP37070 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Υγιεινή - Ιατρική Διατροφολογία Αριθμ. Προκήρυξης: 16537/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το επιστημονικό πεδίο του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνει τη Δημοσία Υγεία, την Υγιεινή της Διατροφής, τις μεθόδους της επιδημιολογίας της…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 11/01/2024
APP37069 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική Αριθμ. Προκήρυξης: 16535/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική παραδοσιακά ασχολείται με τη μελέτη των μηχανισμών και των μορφολογικών αλλοιώσεων των νοσημάτων του…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 11/01/2024