Προκηρύξεις

Στη σελίδα αυτή προβάλλεται το σύνολο των προκηρύξεων της Απέλλα. Κάνετε κλικ στον τίτλο κάθε προκήρυξης για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε:
α) Τα εργαλία αναζήτησης (φίλτρα) στο άνω μέρος της σελίδας για να περιορίσετε τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα. Στα πεδία κειμένου μπορείτε να εισάγετε ελεύθερο κείμενο.
β) Τα κουμπιά πλοήγησης (pager) στο κάτω μέρος της σελίδας για να πλοηγηθείτε εμπόρς/πίσω στο σύνολο των εγγραφών.
Κωδ. Θέσης Sort ascending Τίτλος Γνωστικό αντικείμενο Περιγραφή Ίδρυμα/Τμήμα Λήξη
APP37195 ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ/ΤΗ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Θερμικά φαινόμενα στη νανοκλίμακα σε υλικά χαμηλών διαστάσεων Μία (1) θέση Ερευνήτριας/τη Γ' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Θερμικά φαινόμενα στη νανοκλίμακα σε υλικά χαμηλών διαστάσεων» στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 22/12/2023
APP37194 Εντεταλμένος Ερευνητής Όραση υπολογιστών με έμφαση στις βιομηχανικές εφαρμογές Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 19/12/2023
APP37190 Προκήρυξη μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Χρηματοοικονομική και Λογιστική (Finance and Accounting) Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στο χώρο της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής. Εξειδικεύεται στη διδασκαλία, μελέτη και έρευνα των γνωστικών πεδίων της εταιρικής χρηματοοικονομικής και ελεγκτικής ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) 19/12/2023
APP37189 Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος σε Ασύρματες Επικοινωνίες Αριθμ. Προκήρυξης: 20821/8-11-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Σχεδίαση και ανάλυση τεχνικών επεξεργασίας σήματος για μετάδοση και λήψη ασύρματων ραδιοσυχνοτικών (RF) και ασύρματων οπτικών σημάτων, ανάπτυξη…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22/01/2024
APP37184 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Θεωρητική Πυρηνική Φυσική Αριθμ. Προκήρυξης: 20823/8-11-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πυρηνική Φυσική» αναφέρεται στη θεωρητική μελέτη της πυρηνικής καταστατικής εξίσωσης με εφαρμογές στις σκεδάσεις…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΚΗΣ 17/01/2024
APP37178 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Επιστήμη του μηχανικού σε μικροφασικά – νανοφασικά υλικά και διατάξεις για ενεργειακές χημικές τεχνολογίες Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης δίνει έμφαση στις επιστήμες μηχανικού των υλικών (materials engineering) και στις ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος (μικρο- και νανο-φασικά υλικά) όπως αυτές καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του (ΠΔ… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 16/01/2024
APP37177 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ «Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, που αφορά την ανάπτυξη μαθηματικών αποδεικτικών διαδικασιών της Στατιστικής Επιστήμης, αποτελεί ευρύ κλάδο και αναγνωρισμένη ειδικότητα σύμφωνα με το διεθνές αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης MSC (Mathematical… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 16/01/2024
APP37176 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το αντικείμενο της θέσης εστιάζει στην μελέτη των φυσικών διεργασιών (εξωγενών αλλά και ενδογενών) καθώς και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που επηρεάζουν, διαμορφώνουν και μεταβάλλουν το γήινο ανάγλυφο. Επίσης, περιλαμβάνει τη μελέτη των γεωμορφών, οι… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 16/01/2024
APP37175 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική Σύμφωνα με το διεθνώς αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) το γνωστικό αντικείμενο κατηγοριοποιείται στα επιμέρους πεδία "M2 Business Economics" και "M4 Accounting". Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 16/01/2024
APP37174 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ), ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 16/01/2024
APP37152 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Θαλάσσια Ιζηματολογία Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ωκεανογραφίας και
Θαλασσίων Βιοεπιστημών της Σχολής Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Ιζηματολογία»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 15/01/2024
APP37150 Αναπληρωτής Καθηγητής Οικολογία - Φυσικό Περιβάλλον, Παιδεία και Πολιτισμική Κληρονομιά Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. σε μόνιμη θέση καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία - Φυσικό Περιβάλλον, Παιδεία και Πολιτισμική Κληρονομιά» | Περιγραφή θέσης:
Οικολογική κρίση από ηθικής πλευράς, Οικολογία και…
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 16/01/2024
APP37146 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 2816 Γ΄/25.10.2023 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13/01/2024
APP37145 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΊΔΑΣ-ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 2816 Γ΄/25.10.2023 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13/01/2024
APP37140 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ (ΔΕΠ) ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη νέας θέση καλύπτει τομείς της κλινικής διαιτολογίας με έμφαση στη διατροφική φροντίδα παιδιών και εφήβων. Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζεται: α) στην αξιολόγηση του διατροφικού κινδύνου και της κατάστασης… ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 15/12/2023
APP37139 Επίκουρος Καθηγητής Οικονομετρία Αριθμ. Προκήρυξης: 78519/19-6-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία» αφορά στο σύνολο των στατιστικών τεχνικών και ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση της…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 15/01/2024
APP37138 Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή «Επιστήμη και Τεχνολογία Φρούτων και Λαχανικών» Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Επιστήμη και Τεχνολογία Φρούτων και Λαχανικών» εστιάζει στην επεξεργασία, συντήρηση και έλεγχο ποιότητας των φρούτων και λαχανικών, την κατανόηση και ερμηνεία της επίδρασης των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τις… ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 15/12/2023
APP37136 Επίκουρος Καθηγητής Συγκριτολογικές προσεγγίσεις της Γαλλικής Λογοτεχνίας Αριθμ. Προκήρυξης: 80637/26-6-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Το γνωστικό αντικείμενο “Συγκριτολογικές προσεγγίσεις της Γαλλικής Λογοτεχνίας” εντάσσεται στο χώρο των Λογοτεχνικών σπουδών και καλύπτει βασικά…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 15/01/2024
APP37135 Καθηγητής Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Κριτικές Σπουδές Λόγου και Εκπαιδευτική Γλωσσολογία Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Κριτικές Σπουδές Λόγου και Εκπαιδευτική Γλωσσολογία ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 14/01/2024
APP37134 Επίκουρος Καθηγητής Σχεδιασμός και Σύνθεση Ενώσεων Φαρμακολογικού Ενδιαφέροντος Σχεδιασμός και Σύνθεση Ενώσεων Φαρμακολογικού Ενδιαφέροντος ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 14/01/2024