Προκηρύξεις

Στη σελίδα αυτή προβάλλεται το σύνολο των προκηρύξεων της Απέλλα. Κάνετε κλικ στον τίτλο κάθε προκήρυξης για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε:
α) Τα εργαλεία αναζήτησης (φίλτρα) στο άνω μέρος της σελίδας για να περιορίσετε τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα. Στα πεδία κειμένου μπορείτε να εισάγετε ελεύθερο κείμενο.
β) Τα κουμπιά πλοήγησης (pager) στο κάτω μέρος της σελίδας για να πλοηγηθείτε εμπρός/πίσω στο σύνολο των εγγραφών.
Κωδ. Θέσης Sort ascending Τίτλος Γνωστικό αντικείμενο Περιγραφή Ίδρυμα/Τμήμα Λήξη
APP40742 Επίκουρος Καθηγητής Υδρογεωλογία Αριθμ. Προκήρυξης: 64206/10-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Υδρογεωλογία είναι ο γεωεπιστημονικός κλάδος της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, ο οποίος ασχολείται με το υπόγειο νερό. Τα κύρια αντικείμενά της είναι η…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 18/07/2024
APP40741 Επίκουρος Καθηγητής Αποτυπώσεις, χαράξεις και απεικονίσεις του γήινου χώρου με τοπογραφικές μεθόδους και εφαρμογές γεωματικής Αριθμ. Προκήρυξης: 64211/10-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στον επιστημονικό κλάδο της Τοπογραφίας με έμφαση στις μετρήσεις, επεξεργασία και απεικόνιση που αφορούν…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 18/07/2024
APP40740 Επίκουρος Καθηγητής Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Αριθμ. Προκήρυξης: 64208/10-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Η Αρχαία Ελληνική Φιλολογία έχει ως αντικείμενό της την έρευνα (έκδοση, σχολιασμό, ερμηνευτική μελέτη και διεπιστημονικές προσεγγίσεις) των κειμένων…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 18/07/2024
APP40737 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ) ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ Το Γνωστικό Αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει αφενός τις Φυσικές Επιστήμες (Natural Sciences) οι οποίες μελετούν τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου (Φυσική, Χημεία, Γεωγραφία, Γεωλογία, Αστρονομία) και αφετέρου τη διδακτή αυτών των αντικειμένων με… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 17/07/2024
APP40736 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φυσική των δισδιάστατων (2d) υλικών (Πειραματική Κατεύθυνση) Η θέση αφορά στην πειραματική μελέτη των φυσικών ιδιοτήτων (οπτικών, ηλεκτρικών, μαγνητικών, δομικών, κλπ) δισδιάστατων (2d) υλικών . Το αντικείμενο είναι απόλυτα συμβατό με τα γνωστικά του αντικείμενα του Τομέα Συμπυκνωμένης Ύλης (Φυσική Στερεάς… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΦΥΣΙΚΗΣ 17/07/2024
APP40735 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στο πεδίο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (ή αρχιτεκτονική σύνθεση ή αρχιτεκτονικές συνθέσεις) σε όλες τις κλίμακες και τα πεδία εφαρμογής του, από τον σχεδιασμό αντικειμένων και εσωτερικών χώρων μέχρι τον σχεδιασμό… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17/07/2024
APP40734 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ Εικαστικές Τέχνες και Αρχιτεκτονική Η θέση αναφέρεται στην καλλιτεχνική έρευνα και παραγωγή, όπως συσχετίζονται με την αρχιτεκτονική και μορφοποιούνται, μεταξύ άλλων, μέσω πλαστικών δομών, εγκαταστάσεων χώρου, επιτελεστικών διαδικασιών και ζωγραφικών αναπαραγωγών στο χώρο. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17/07/2024
APP40733 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στο πεδίο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (ή αρχιτεκτονική σύνθεση ή αρχιτεκτονικές συνθέσεις) σε όλες τις κλίμακες και τα πεδία εφαρμογής του, από τον σχεδιασμό αντικειμένων και εσωτερικών χώρων μέχρι τον σχεδιασμό… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17/07/2024
APP40732 Επίκουρος Καθηγητής Μοριακή Βιοφυσική Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιοφυσική»|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Το γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιοφυσική» αφορά στη μελέτη των φυσικών αρχών, που διέπουν τα βιομοριακά… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 17/07/2024
APP40731 Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακή Βιολογία και Γενετική Επιδημιολογία Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία και Γενετική Επιδημιολογία»|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Μοριακή Βιολογία και Γενετική Επιδημιολογία» αναφέρεται στη μελέτη μοριακών… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 17/07/2024
APP40730 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνική Εργασία, Κοινωνικοπολιτισμική Εμψύχωση και Μειονότητες Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Εργασία, Κοινωνικοπολιτισμική Εμψύχωση και Μειονότητες» και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου ως εξής… ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 22/07/2024
APP40729 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ) Κοινωνική Πολιτική και Ιδρυματική και Εξωιδρυματική Μεταχείριση Εγκληματιών Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική και Ιδρυματική και Εξωιδρυματική Μεταχείριση Εγκληματιών» και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου ως εξής: «Το… ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 22/07/2024
APP40726 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Το γνωστικό αντικείμενο αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μοντέλων μαθηματικού προγραμματισμού και υπολογιστικών τεχνικών για την αποτίμηση της αποδοτικότητας συστημάτων και διαδικασιών με στόχο τη βελτιστοποίηση τους. Ως συστήματα και διαδικασίες… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 17/07/2024
APP40718 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας κενής θέσης ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Χειρουργικής. Αναισθησιολογία Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Αναισθησιολογία". ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 22/07/2024
APP40716 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Μηχανική του Στερεού Σώματος και Σχεδιασμός Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και
Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου
στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Μηχανική του Στερεού Σώματος και Σχεδιασμός»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 16/07/2024
APP40715 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Συστήματα Κινητών και Δορυφορικών Επικοινωνιών Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Κινητών και
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 16/07/2024
APP40700 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Χαρακτηρισμός, Σχεδίαση, Μοντελοποίηση Μικρο-Νανο Ηλεκτρονικών Διατάξεων Αριθμ. Προκήρυξης: 61602/25-4-2024 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει πειραματικά και θεωρητικά φαινόμενα μεταφοράς σε ημιαγωγικά υλικά και διατάξεις μικρο-, νανο -ηλεκτρονικής,…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΦΥΣΙΚΗΣ 16/07/2024
APP40692 Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτικές και πολιτισμικές ταυτότητες» Πολιτικές και πολιτισμικές ταυτότητες Ειδικότερα, οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να είναι κοινωνικοί/πολιτικοί επιστήμονες με ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτικές και πολιτισμικές ταυτότητες» σε ένα ή περισσότερα από τα εξής επιμέρους πεδία: i) Μελέτη της… ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΚΚΕ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 17/06/2024
APP40687 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας κενής θέσης Δ.Ε.Π. στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή/της Επίκουρης Καθηγήτριας στον Τομέα Μορφολογίας. Παθολογική Ανατομική Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Παθολογική Ανατομική". ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 15/07/2024
APP40686 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή Καθηγητή/Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μητέρας – Παιδιού. Παιδιατρική Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Παιδιατρική" ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 15/07/2024