Καθηγητές/Ερευνητές αλλοδαπής

Ν. 4405/2016

Οι καθηγητές/ερευνητές της αλλοδαπής θα δημιουργούν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα, καταχωρίζοντας τα κάτωθι στοιχεία:

 • Όνομα 
 • Επώνυμο 
 • Όνομα Πατρός 
 • Ίδρυμα/Ερευνητικό κέντρο 
 • Βαθμίδα (π.χ Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Γνωστικό Αντικείμενο
 • Ιδρυματικό Ε-mail 
 • Kινητό Τηλέφωνο 
 • Βιογραφικό Σημείωμα (αρχείο ή σύνδεσμος στη σελίδα του Ιδρύματος στην οποία είναι δημοσιευμένο)
 • Εάν ομιλούν Ελληνικά 

Για την εγγραφή και πιστοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα οι καθηγητές/ερευνητές της αλλοδαπής πρέπει να πατήσουν εδώ.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και πιστοποίησής τους στο πληροφοριακό σύστημα, οι καθηγητές/ερευνητές θα μπορούν να επιλέγονται από τους Υπεύθυνους των Ιδρυμάτων κατά την κατάρτιση των μητρώων εξωτερικών μελών, ενώ παράλληλα θα μπορούν να βλέπουν μέσα από το λογαριασμό τους τα στοιχεία των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί και για τις οποίες έχουν οριστεί μέλη του εκλεκτορικού σώματος ή της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής. 

Ν. 4957/2022

Οι καθηγητές/ερευνητές της αλλοδαπής θα δημιουργούν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα, καταχωρίζοντας τα κάτωθι στοιχεία:

 • Όνομα 
 • Επώνυμο 
 • Όνομα Πατρός 
 • Ίδρυμα/Ερευνητικό κέντρο
 • Βαθμίδα (π.χ Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Γνωστικό Αντικείμενο
 • Ιδρυματικό Ε-mail 
 • Kινητό Τηλέφωνο 
 • Βιογραφικό Σημείωμα (αρχείο ή σύνδεσμος στη σελίδα του Ιδρύματος στην οποία είναι δημοσιευμένο)
 • Εάν ομιλούν Ελληνικά 

Για την εγγραφή και πιστοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα οι καθηγητές/ερευνητές της αλλοδαπής πρέπει να πατήσουν εδώ.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και πιστοποίησής τους στο πληροφοριακό σύστημα, οι καθηγητές/ερευνητές θα μπορούν να επιλέγονται από τους Υπεύθυνους των Ιδρυμάτων κατά την κατάρτιση των εξωτερικών μητρώων εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο, ενώ παράλληλα θα μπορούν να βλέπουν μέσα από το λογαριασμό τους τα στοιχεία των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί και για τις οποίες έχουν οριστεί μέλη του εκλεκτορικού σώματος ή της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής. Οι καθηγητές/ερευνητές αλλοδαπής θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα σε θέσεις, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού υποψηφίου.