Προκηρύξεις

Στη σελίδα αυτή προβάλλεται το σύνολο των προκηρύξεων της Απέλλα. Κάνετε κλικ στον τίτλο κάθε προκήρυξης για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε:
α) Τα εργαλία αναζήτησης (φίλτρα) στο άνω μέρος της σελίδας για να περιορίσετε τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα. Στα πεδία κειμένου μπορείτε να εισάγετε ελεύθερο κείμενο.
β) Τα κουμπιά πλοήγησης (pager) στο κάτω μέρος της σελίδας για να πλοηγηθείτε εμπόρς/πίσω στο σύνολο των εγγραφών.
Κωδ. Θέσης Sort ascending Τίτλος Γνωστικό αντικείμενο Περιγραφή Ίδρυμα/Τμήμα Λήξη
APP37490 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΚΙΝΗΤΙΚΟ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ,… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 11/01/2024
APP37484 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ Υγιεινή με έμφαση στην Επιδημιολογία Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή με έμφαση στην Επιδημιολογία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 07/02/2024
APP37483 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Αξιολόγηση Σωματικής Υγείας Αθλουμένων Αριθμ. Προκήρυξης: 26413/24-11-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Αξιολόγηση Σωματικής Υγείας Αθλουμένων» περιλαμβάνει θέματα προασκησιακού ελέγχου σωματικής υγείας αθλητών και ασθενών, την…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 06/02/2024
APP37482 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Νεφρολογία Αριθμ. Προκήρυξης: 26415/24-11-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Νεφρολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα. Ενδεικτικά, το γνωστικό της αντικείμενο περιλαμβάνει την ενασχόληση με νοσήματα των…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 06/02/2024
APP37481 Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Γεωλογία Αριθμ. Προκήρυξης: 26406/24-11-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Καλύπτει ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 06/02/2024
APP37479 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Προπονητική στην Αντισφαίριση Αριθμ. Προκήρυξης: 26409/24-11-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η «Προπονητική στην Αντισφαίριση» αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο κλάδο της Αθλητικής Επιστήμης και της Φυσικής Αγωγής διεθνώς. Το γνωστικό…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ) 06/02/2024
APP37478 Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτική και Εκλογική Κοινωνιολογία Αριθμ. Προκήρυξης: 26411/24-11-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική και Εκλογική Κοινωνιολογία» αφορά στην επιστημονική μελέτη των σύγχρονων θεωρητικών και εμπειρικών κατευθύνσεων στο…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 06/02/2024
APP37477 Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογία Αριθμ. Προκήρυξης: 24514/16-11-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της Νευρολογίας είναι κλινικο- εργαστηριακό ιατρικό πεδίο που μελετά την αιτιολογία, τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 06/02/2024
APP37476 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Χειρουργική Θώρακα-Καρδιάς Αριθμ. Προκήρυξης: 24516/16-11-2023 (από εξέλιξη).Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο Χειρουργική Θώρακα-Καρδιάς, ασχολείται με τη χειρουργική και περιεγχειρητική αντιμετώπιση των παθήσεων του Θώρακα, της Καρδιάς…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 06/02/2024
APP37469 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ «Συστήματα Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών». Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Ανάλυση επίδοσης και βελτιστοποίηση ασυρμάτων κινητών τηλεπικοινωνιακών… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 06/02/2024
APP37460 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βιοχημεία Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ 06/02/2024
APP37459 Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση μιας κενής θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία ή του Αναπλ. Καθηγητή. Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά". ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 05/02/2024
APP37458 Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση μιας κενής θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία ή του Αναπλ. Καθηγητή. Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά". ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 05/02/2024
APP37457 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ». «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ» Η ΘΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ» ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11/01/2024
APP37437 Ρομποτικά συστήματα, εναέρια/υπέργεια/υποθαλάσσια Ρομποτικά συστήματα, εναέρια/υπέργεια/υποθαλάσσια Ρομποτικά συστήματα, εναέρια/υπέργεια/υποθαλάσσια ΑΣΠΑΙΤΕ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14/01/2024
APP37436 Αριθμητική ανάλυση και προγραμματισμός Αριθμητική ανάλυση και προγραμματισμός Αριθμητική ανάλυση και προγραμματισμός ΑΣΠΑΙΤΕ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14/01/2024
APP37432 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και εξόρυξη γνώσης από κεντρικοποιημένες ή/και κατανεμημένες συλλογές δεδομένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 04/02/2024
APP37430 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στο Σχεδιασμό Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 03/02/2024
APP37428 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στο Σχεδιασμό Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 03/02/2024
APP37420 Μια (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα Καθηγητή Α΄ βαθμίδας(Από εξέλιξη), με γνωστικό αντικείμενο «Μη γραμμικές ιδιότητες ημιαγωγών, ημιαγωγικών διατάξεων, κυκλωμάτων και οικονομικών συστημάτων» Μη γραμμικές ιδιότητες ημιαγωγών, ημιαγωγικών διατάξεων, κυκλωμάτων και οικονομικών συστημάτων Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στις μη γραμμικές (χαοτικές) ιδιότητες καθώς και τις προϋποθέσεις για χαοτική συμπεριφορά, ημιαγωγών, ημιαγωγικών διατάξεων, κυκλωμάτων, όπως και στις χαοτικές ιδιότητες οικονομικών συστημάτων που οδηγούν σε πολύπλοκες… ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΦΥΣΙΚΗΣ 05/01/2024