Προκηρύξεις

Στη σελίδα αυτή προβάλλεται το σύνολο των προκηρύξεων της Απέλλα. Κάνετε κλικ στον τίτλο κάθε προκήρυξης για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε:
α) Τα εργαλία αναζήτησης (φίλτρα) στο άνω μέρος της σελίδας για να περιορίσετε τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα. Στα πεδία κειμένου μπορείτε να εισάγετε ελεύθερο κείμενο.
β) Τα κουμπιά πλοήγησης (pager) στο κάτω μέρος της σελίδας για να πλοηγηθείτε εμπόρς/πίσω στο σύνολο των εγγραφών.
Κωδ. Θέσης Sort ascending Τίτλος Γνωστικό αντικείμενο Περιγραφή Ίδρυμα/Τμήμα Λήξη
APP37523 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία-Βιοηθική Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία-Βιοηθική». | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο της μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας-Βιοηθική αφορά στην ειδικότητα του φυσικοθεραπευτή… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 08/02/2024
APP37522 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Κλινική Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στο επιστημονικό πεδίο της φυσικοθεραπείας που πραγματεύεται την κλινική… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 08/02/2024
APP37521 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Εμφωλευμένες Βάσεις Δεδομένων και Εμφωλευμένες και Χωροχρονικές Αποθήκες Δεδομένων Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εμφωλευμένες Βάσεις Δεδομένων και Εμφωλευμένες και Χωροχρονικές Αποθήκες Δεδομένων» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Εμφωλευμένες Βάσεις Δεδομένων και… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 08/02/2024
APP37520 Αναπληρωτής Καθηγητής Εδαφομηχανική Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφομηχανική» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣQ Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στη διαχείριση περιβαλλοντικών έργων και την περιβαλλοντική γεωλογία. Ειδικότερα, συνίσταται στη… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 08/02/2024
APP37512 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Ανάλυση και Σχεδιασμός Χημικών Κατεργασιών Βιομηχανικών Ορυκτών Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 2741/19.10.2023 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 43206/22.9.2023 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 03/02/2024
APP37511 Αναπληρωτής Καθηγητής Κατεργασίες Βιομηχανικών Υλικών και Χαρακτηρισμός των με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 2741/19.10.2023 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 43204/22.9.2023 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 03/02/2024
APP37510 Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυφασικές ροές και διασπορά ραδιονουκλιδίων στην πυρηνική τεχνολογία και στην ανάλυση πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 2741/19.10.2023 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 41754/15.9.2023
«Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στη μελέτη πολυφασικών ροών με έμφαση στην πυρηνική τεχνολογία
και την ανάλυση ραδιολογικής και…
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 03/02/2024
APP37509 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ «Χρηματοοικονομική Λογιστική». ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 04/01/2024
APP37508 Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωμετρικές Απεικονιστικές Μέθοδοι Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 2714/16.10.2023 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 38075/28.8.2023 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 03/02/2024
APP37507 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Ιστορία και Φιλοσοφία του Πολιτισμού Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 2714/16.10.2023 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 38077/28.8.2023 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 03/02/2024
APP37506 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία - Οικονομική Ανάλυση» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ Α΄ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 04/01/2024
APP37504 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Οικονομική Αξιολόγηση Συστημάτων Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 2714/16.10.2023 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 33894/17.7.2023
«Το περιεχόμενο της προτεινόμενης θέσης επικεντρώνεται στην οικονομική αξιολόγηση της επίδοσης
τεχνολογικών συστημάτων και συστημάτων…
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 03/02/2024
APP37503 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Όραση Υπολογιστών με έμφαση στις Φωτογραμμετρικές Εφαρμογές Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 2714/16.10.2023 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 35792/25.7.2023 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 03/02/2024
APP37500 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ) ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 04/01/2024
APP37499 Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 2714/16.10.2023 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 39230/4.9.2023
Οικεία επιστήμη : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.
Πλήρης κλάδος της οικείας επιστήμης: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.
Γενική αναφορά στον κλάδο χωρίς…
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 03/02/2024
APP37497 Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονική Σύνθεση Προκήρυξη θέσης κατόπιν αίτησης εξέλιξης ΦΕΚ 2714/16.10.2023 τ.Γ’ , αριθμός προκήρυξης 39237/4.9.2023
Οικεία επιστήμη : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.
Πλήρης κλάδος της οικείας επιστήμης: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
(γενική αναφορά στον κλάδο χωρίς…
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 03/02/2024
APP37496 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ(Από εξέλιξη) «Πληροφορική Οικονομικής Κατεύθυνσης» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ(Από εξέλιξη)
«Η Πληροφορική, ως η επιστήμη συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, μετασχηματισμού, μετάδοσης και παρουσίασης της πληροφορίας είναι στενά συνδεδεμένη,από την αφετηριακή της προέλευση, με…
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 04/01/2024
APP37495 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ(Από εξέλιξη) «Κοστολόγηση- Μηχανογραφημένη Αναλυτική Λογιστική» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ(Από εξέλιξη)
«Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στη θεωρία της Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης, καθώς και στην εφαρμογή της με τη χρησιμοποίηση ενός μηχανογραφημένου πληροφοριακού συστήματος.…
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 04/01/2024
APP37493 προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ Αναπληρωτή Καθηγητή (Εξέλιξη) Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Πληροφόρησης στις Βιβλιοθήκες προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ Βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 04/01/2024
APP37492 Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη) Τεχνολογίες Πολυμεσικού περιοχομένου Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 05/01/2024