Προκηρύξεις

Στη σελίδα αυτή προβάλλεται το σύνολο των προκηρύξεων της Απέλλα. Κάνετε κλικ στον τίτλο κάθε προκήρυξης για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε:
α) Τα εργαλεία αναζήτησης (φίλτρα) στο άνω μέρος της σελίδας για να περιορίσετε τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα. Στα πεδία κειμένου μπορείτε να εισάγετε ελεύθερο κείμενο.
β) Τα κουμπιά πλοήγησης (pager) στο κάτω μέρος της σελίδας για να πλοηγηθείτε εμπρός/πίσω στο σύνολο των εγγραφών.
Κωδ. Θέσης Sort ascending Τίτλος Γνωστικό αντικείμενο Περιγραφή Ίδρυμα/Τμήμα Λήξη
APP40342 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Με δεδομένη τη φύση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ενός Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής, το επιστημονικό πεδίο της ανωτέρω θέσης θα πρέπει να καλύπτει την τομή (intersection) της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και της χρηματοοικονομικής θεωρίας… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 25/06/2024
APP40326 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ανθρωπολογία της Θρησκείας, της Τελετουργίας και των Συμβολικών Συστημάτων Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Ανθρωπολογία της Θρησκείας, της…
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 19/06/2024
APP40320 Επίκουρος Καθηγητής Φυτοπαθολογία–Μυκητολογία Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία-…
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 03/06/2024
APP40315 Επίκουρος Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Επικοινωνίας Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή…
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 03/06/2024
APP40314 Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένη Στατιστική και Πειραματικοί Σχεδιασμοί Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 03/06/2024
APP40312 Επίκουρος Καθηγητής Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 03/06/2024
APP40311 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π., ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1182 Γ΄/16.04.2024 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17/06/2024
APP40299 Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη) Θεωρία της Διερμηνείας, με δυνατότητα ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας από τα Αγγλικά ή/και τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου (από εξέλιξη) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 17/05/2024
APP40275 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολική Ψυχολογία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 17/06/2024
APP40274 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ Παρασκευή και χαρακτηρισμός σύνθετων/νανοσύνθετων υλικών Πειραματική μελέτη, σύνθεση, εφαρμογή και βελτιστοποίηση διεργασιών παρασκευής σύνθετων / νανοσύνθετων υλικών
Η θέση κατά προτίμηση να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:
• Μελέτη δομής, φυσικοχημικών και μηχανικών ιδιοτήτων…
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 18/06/2024
APP40273 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ) Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στην Εκπαίδευση Η θέση απαιτεί στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο και έρευνα σε θέματα σύζευξης της θεωρίας της γλωσσολογίας με την εκπαιδευτική πράξη σε μεγάλο εύρος θεμάτων. Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει διδακτικές προσεγγίσεις του γλωσσικού μαθήματος, όσον αφορά την… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18/06/2024
APP40272 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ9ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ) ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η συγκεκριμένη θέση περιλαμβάνει την μαθηματική μοντελοποίηση και πρόγνωση καιρού-κλίματος και συστημάτων συζευγμένων με τον καιρό και το κλίμα (ατμοσφαιρική ρύπανση, εκπομπές, εξατμισοδιαπνοή, ηλιακό-αιολικό δυναμικό, επιδημίες, κλπ). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΦΥΣΙΚΗΣ 18/06/2024
APP40271 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ Παρασκευή και χαρακτηρισμός σύνθετων/νανοσύνθετων υλικών Πειραματική μελέτη, σύνθεση, εφαρμογή και βελτιστοποίηση διεργασιών παρασκευής σύνθετων / νανοσύνθετων υλικών
Η θέση κατά προτίμηση να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:
• Μελέτη δομής, φυσικοχημικών και μηχανικών ιδιοτήτων…
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 18/06/2024
APP40270 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ Υγιεινή – Περιβαλλοντική Υγιεινή Το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας και καλύπτει τους τομείς: Περιβαλλοντική Υγιεινή, Επαγγελματική Υγιεινή, Προληπτική Ιατρική, Προαγωγή της Υγείας και Προστασία της Υγείας του Ανθρώπου και του… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 18/06/2024
APP40269 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Το γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Φυσικής – Ιατρικής Πληροφορικής περιλαμβάνει την (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) διδασκαλία (α) αρχών, θεωριών και μεθόδων της Φυσικής και της εφαρμογής τους στην Ιατρική, (β) αρχών, θεωριών και μεθόδων… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 18/06/2024
APP40268 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ Παρασκευή και χαρακτηρισμός σύνθετων/νανοσύνθετων υλικών Πειραματική μελέτη, σύνθεση, εφαρμογή και βελτιστοποίηση διεργασιών παρασκευής σύνθετων / νανοσύνθετων υλικών
Η θέση κατά προτίμηση να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:
• Μελέτη δομής, φυσικοχημικών και μηχανικών ιδιοτήτων…
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 18/06/2024
APP40253 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ «Επιχειρησιακή Έρευνα και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού με Πολυκριτηριακά Μοντέλα Υποστήριξης Αποφάσεων και Μεθόδους Αποτίμησης των Έργων (Project Success)» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αναφέρεται στα πολυκριτηριακά μοντέλα υποστήριξης… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17/06/2024
APP40247 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ «Εμψύχωση Εικόνας (Stop Motion)» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο Εμψύχωση Εικόνας (Stop Motion) ανήκει στο… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 17/06/2024
APP40246 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ «Δημιουργία Περιεχομένου & Ψηφιακά Οπτικοακουστικά Μέσα» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Δημιουργία Περιεχομένου & Ψηφιακά… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 17/06/2024
APP40245 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ «Το «Πρωτόγονο» στην Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: «Το «Πρωτόγονο» στην Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης»: Το γνωστικό… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 17/06/2024