Νέα

07/11/2023

Για λόγους συντήρησης της υποδομής της υπηρεσίας, δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στην online φόρμα επικοινωνίας την Τρίτη 07/11/2023 μεταξύ 16:00 και 19:00. 

Το Γραφείο Αρωγής θα εξυπηρετεί τηλεφωνικά από τις 09:00 μέχρι τις 17:00. 

Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.

23/10/2023

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία νέα έκδοση του πληροφοριακού συστήματος με τις εξής προσθήκες για τους διαχειριστές ΑΕΙ:

  1. Δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο των ενεργών μητρώων γνωστικών αντικειμένων.
  2. Δυνατότητα ενημέρωσης των στοιχείων προφίλ Καθηγητή, και συγκεκριμένα της βαθμίδας, του γνωστικού αντικειμένου (από ΦΕΚ διορισμού) και του…
03/10/2023

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής«Απέλλα», στην οποία ενσωματώνονται αλλαγές στο πεδίο «Συμπληρωματικά έγγραφα».

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές αφορούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το πεδίο «Συμπληρωματικά έγγραφα» βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας προκειμένου να μεταφορτώνουναρχεία οι υποψήφιοι στις θέσεις που υποβάλουν…

20/09/2023

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής «Απέλλα», στην οποία έχουν προστεθεί δύο (2) νέα πεδία στο προφίλ των υποψηφίων και συγκεκριμένα στα αρχεία υποψηφιότητας.

Τα ως άνω πεδία δεν έχουν περιορισμό στο πλήθος, στο μέγεθος και στον τύπο των αρχείων που μπορούν να μεταφορτωθούν ενώ είναι προαιρετικά για την υποβολή υποψηφιότητας και…

31/08/2023

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση (Φ122.1/94468/Ζ2) η οποία δημοσιεύθηκεστο ΦΕΚ 5254, τ. Β', 30.08.2023, η προθεσμία για την κατάρτιση των Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων παρατείνεται μέχρι και 31/10/2023.

07/06/2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 83/2023 απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής της παρ.4 του αρ.28 του ν.2190/1994, έχει δοθεί παράταση στις προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων λόγω της αναστολής των σχετικών διαδικασιών κατά το χρονικό διάστημα29/5/2023 έως και 1/6/2023 λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών.