Συχνές Ερωτήσεις

Ν. 4405/2016

Υποψήφιοι

1. Μπορώ να ειδοποιούμαι για νέες προκηρύξεις σε θέσεις που με ενδιαφέρουν;

Ναι, ο κάθε υποψήφιος μπορεί συνδεόμενος στο λογαριασμό του και μεταβαίνοντας στην Καρτέλα "Εκδήλωση ενδιαφέροντος" να εκδηλώσει ενδιαφέρον για θέσεις συγκεκριμένων Ιδρυμάτων/Τμημάτων ή/και συγκεκριμένων θεματικών περιοχών. Κατά αυτόν τον τρόπο μόλις προκηρυχθεί μία θέση που ταιριάζει με τα κριτήρια που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, το πληροφοριακό σύστημα τον ειδοποιεί σχετικά στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του. Σημειώνεται πως οι δύο κατηγορίες (Θεματική Περιοχή-Ιδρύματα) δε λειτουργούν δεσμευτικά μεταξύ τους. Πατώντας στα βέλη αριστερά των Ιδρυμάτων ή/και των θεματικών περιοχών εμφανίζονται οι αντίστοιχες υποκατηγορίες, δηλαδή επί μέρους τμήματα ή/και θέματα.

2. Υπέβαλα υποψηφιότητα για συγκεκριμένη θέση, αλλά στη συνέχεια το μετάνιωσα. Μπορώ να αποσύρω την υποψηφιότητά μου;

Μια υποψηφιότητα είναι δυνατό να αποσυρθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την παραμονή της σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή.

Καθηγητές / Ερευνητές

1.Πώς συγκροτείται το Εκλεκτορικό Σώμα και η τριμελής εισηγητική επιτροπή;

Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος επιλέγονται από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή, εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων και για την ανανέωση και μονιμοποίηση των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, επιλέγονται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο των μελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Κατόπιν, το εκλεκτορικό σώμα συνεδριάζει για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής. Μέσα από την εφαρμογή, ο κάθε Καθηγητής/Ερευνητής μπορεί να βλέπει τις θέσεις για τις οποίες έχει οριστεί μέλος εκλεκτορικού σώματος ή μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.

2. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή μου στο Πληροφοριακό Σύστημα;

Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη των μητρώων των Τμημάτων θα επιλέγονται από το γενικό μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος. Για τη σύσταση του γενικού μητρώου θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στο Πληροφοριακό Σύστημα οι καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές των ΑΕΙ της ημεδαπής. Δύνανται επίσης να εγγράφονται οι καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές των ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής καθώς και οι ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής αντίστοιχων βαθμίδων. Καθηγητές και ερευνητές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στο παλαιό πληροφοριακό σύστημα θα μπορούν να συνδέονται στη νέα υπηρεσία χωρίς να απαιτείται εκ νέου εγγραφή τους.

Υπεύθυνος Ιδρύματος

1.Θα πρέπει να εγγραφώ εκ νέου στη νέα εφαρμογή;

Όχι, στη νέα εφαρμογή δε θα εγγραφείτε εκ νέου. Θα μπορείτε να συνδέεστε με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που χρησιμοποιούσατε στην παλαιά εφαρμογή.

2. Πώς καταρτίζονται τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών;

Τα Τμήματα καταρτίζουν με απόφαση της Συνέλευσης, ένα μητρώο εσωτερικών και ένα μητρώο εξωτερικών μελών. Στο μητρώο εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του οικείου Τμήματος. Στο μητρώο εξωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Τα ως άνω μητρώα επικαιροποιούνται χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των Τμημάτων της Σχολής. Οι πράξεις συγκρότησης και επικαιροποίησης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του αρμόδιου διοικητικού υπαλλήλου της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής κατά περίπτωση.

3. Έχω οριστεί Υπεύθυνος Ιδρύματος. Είμαι ο μόνος διοικητικός υπάλληλος που θα αλληλεπιδρά με το Πληροφοριακό Σύστημα;

Όχι, κάθε Υπεύθυνος Ιδρύματος έχει την ευθύνη της χορήγησης πρόσβασης στους δικαιούμενους αυτήν και συντονίζει τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος σε επίπεδο Ιδρύματος. 

 

Ν. 4957/2022

Υποψήφιοι        

1. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για θέσεις που με ενδιαφέρουν;

Για να επιλέξετε ποιες ενημερώσεις θα λαμβάνετε για προκηρύξεις θέσεων στη νέα εφαρμογή:

Αφού κάνετε είσοδο στην εφαρμογή, θα επιλέξετε από το μενού αριστερά την καρτέλα "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος" και από τις θεματικές περιοχές και Ιδρύματα, θα επιλέξετε ή απο-επιλέξετε τις αντίστοιχες κατηγορίες που επιθυμείτε. Η ένδειξη της έντονης γραφής υποδηλώνει πως έχουν επιλεχθεί μερικές από τις υποκατηγορίες του συγκεκριμένου πεδίου.

Σημειώνεται πως οι δύο κατηγορίες (θεματική περιοχή-Ιδρύματα) δεν λειτουργούν δεσμευτικά μεταξύ τους. Πατώντας στα βέλη αριστερά των Ιδρυμάτων ή/και των θεματικών περιοχών εμφανίζονται οι αντίστοιχες υποκατηγορίες, δηλαδή επί μέρους Τμήματα ή/και θέματα.

2. Πώς μπορώ να θέσω υποψηφιότητα σε μία θέση που με ενδιαφέρει;

Προκειμένου να υποβάλετε υποψηφιότητα στη θέση της επιλογής σας, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://service-apella.grnet.gr/
 2. Από την καρτέλα "Αναζήτηση νέων θέσεων", αναζητήστε τη θέση που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια επιλέξτε "Υποβολή υποψηφιότητας" και, στη συνέχεια, "Αποθήκευση" στο κάτω μέρος της σελίδας στην οποία θα ανακατευθυνθείτε.
 3. Από την καρτέλα "Οι υποψηφιότητές μου", μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η υποβολή υποψηφιότητας έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
 4. Σημειώνεται ότι για να είναι δυνατή η υποβολή υποψηφιότητας για μία θέση,  θα πρέπει, στην καρτέλα "Προφίλ", να αναρτήσετε τουλάχιστον ένα αρχείο σε κάθε ένα από τα ακόλουθα πεδία:
 • Ταυτότητα/Διαβατήριο
 • Βιογραφικό
 • Αντίγραφα πτυχίων ή/και Αντίγραφα πτυχίων αλλοδαπής
 • Αρχεία Δημοσιεύσεων

Σημειώνεται ότι για την επιτυχή ανάρτηση εγγράφου στο πεδίο “Αντίγραφα πτυχίων αλλοδαπής”, θα πρέπει να αναρτήσετε το αρχείο του πτυχίου αλλοδαπής και στη συνέχεια, πατώντας το σύμβολο “+” που εμφανίζεται δίπλα στο αναρτημένο αρχείο, να προσθέσετε το Ίδρυμα Αλλοδαπής (επιλέγοντας από τη λίστα που εμφανίζεται) καθώς και το αντίστοιχο αρχείο στο πεδίο “Ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ / Βεβαίωση τόπου σπουδών”.

3. Πώς μπορώ να υποβάλλω έγγραφα που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες αρχείων που εμφανίζονται στο προφίλ μου;

Στο πληροφοριακό σύστημα Απέλλα οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν τα έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους.

Έγγραφα που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες αρχείων:

 • Ταυτότητα/Διαβατήριο
 • Βιογραφικό
 • Αντίγραφα πτυχίων ή/και Αντίγραφα πτυχίων αλλοδαπής
 • Αρχεία Δημοσιεύσεων
 • Υπόμνημα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

μπορούν να αναρτούνται στο πεδίο «Επιπλέον έγγραφα υποψηφιότητας».

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας σε μια θέση, υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης εγγράφων στο πεδίο «Συμπληρωματικά έγγραφα»:

Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, περιηγηθείτε στην καρτέλα «Υποψηφιότητες» και, για τη θέση που σας ενδιαφέρει, επιλέξτε το εικονίδιο που παραπέμπει σε μολύβι. Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται το πεδίο με το αντίστοιχο όνομα. Μετά την προσθήκη του αρχείου, είναι απαραίτητο να γίνει αποθήκευση των αλλαγών.

Επισημαίνουμε ότι η ανάρτηση οποιουδήποτε εγγράφου στο πεδίο «Συμπληρωματικά έγγραφα» είναι δυνατή από την επόμενη της λήξης υποβολών και μέχρι την παραμονή της σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για εκλογή. Σημειώνεται, όμως, πως η επιτυχής μεταφόρτωσή τους στο σύστημα δε συνεπάγεται και την υποχρεωτική αποδοχή τους. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των υποβληθέντων αρχείων όσον αφορά την εγκυρότητά τους πραγματοποιείται από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα που ορίζονται από το Νόμο, καθώς το Γραφείο Αρωγής Χρηστών Απέλλα δεν είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

4. Πώς μπορώ να επικαιροποιήσω τις ήδη υποβληθείσες υποψηφιότητές μου;

Η ενημέρωση των αρχείων σε κάποια υποψηφιότητα εφαρμόζεται επιλέγοντας "Ενημέρωση υποψηφιοτήτων" από την καρτέλα "Προφίλ".

Σημειώνεται ότι η λειτουργία “Ενημέρωση υποψηφιοτήτων” αντιγράφει την τρέχουσα εικόνα του “Προφίλ” σας σε όλες τις υποβληθείσες υποψηφιότητές σας στις θέσεις που βρίσκονται σε κατάσταση “Ανοιχτή”.

Για να είναι δυνατή η ενημέρωση των ενεργών υποψηφιοτήτων σας θα χρειαστεί να υπάρχουν αναρτημένα αρχεία στα κάτωθι πεδία της καρτέλας «Προφίλ»:

 • Ταυτότητα/Διαβατήριο
 • Βιογραφικό
 • Αντίγραφα πτυχίων ή/και Αντίγραφα πτυχίων αλλοδαπής
 • Αρχεία Δημοσιεύσεων
5. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της υποψηφιότητάς μου;

Σας πληροφορούμε πως πρόσβαση στα στοιχεία μιας θέσης, καθώς και στα αρχεία που υποβάλλονται από τους υποψηφίους, διατηρούν:

 • Υπεύθυνος Ιδρύματος και η Γραμματεία του Τμήματος
 • το Εκλεκτορικό σώμα
 • η Εισηγητική επιτροπή
 • το Γραφείο Αρωγής Χρηστών

Διευκρινίζεται πως η ορατότητα των αρχείων ενός υποψηφίου από τους συνυποψηφίους του καθορίζεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του, μέσω της επιλογής "Οι συνυποψήφιοί μου επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της υποψηφιότητάς μου" και με δυνατότητα μεταβολής της έως και την ημερομηνία λήξης των υποβολών. Οι υποψήφιοι, επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση των συνυποψηφίων στα αρχεία της υποψηφιότητάς τους κατά την απόσυρση από μια θέση.

Η επιλογή «Οι συνυποψήφιοί μου επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα αρχεία της υποψηφιότητάς μου» εμφανίζεται πάντα, αλλά έχει θετική έννοια μόνο όταν φαίνεται το σύμβολο «✓» tick/check, ενώ όταν φαίνεται «-» παύλα, δεν είναι ενεργή.

6. Υπέβαλα υποψηφιότητα για συγκεκριμένη θέση, αλλά στη συνέχεια το μετάνιωσα. Μπορώ να αποσύρω την υποψηφιότητά μου;

Μια υποψηφιότητα είναι δυνατό να αποσυρθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την παραμονή της σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή.

Καθηγητές                                     

1. Είμαι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Πώς μπορώ να εγγραφώ στο πληροφοριακό σύστημα;

Εάν είστε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία του φορέα σας ώστε να λάβετε οδηγίες για την εγγραφή σας στο πληροφοριακό σύστημα.

2. Έχω εκλεγεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος σε θέση μέλους ΔΕΠ. Τι πρέπει να κάνω στη συνέχεια;

Μετά την εκλογή σας σε θέση μέλους ΔΕΠ μέσα από το πληροφοριακό σύστημα Απέλλα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών και να ενημερώσετε για τα στοιχεία του ΦΕΚ διορισμού σας, ώστε να γίνει η αναβάθμιση του λογαριασμού Υποψηφίου που διατηρείτε, σε λογαριασμό Καθηγητή/Ερευνητή. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση μέσω οικείου φορέα, για την είσοδό σας στο πληροφοριακό σύστημα.

Πλέον, θα μπορείτε να συμμετέχετε στα μητρώα εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο, σε εκλεκτορικά σώματα και εισηγητικές επιτροπές. 

3. Τι είναι το μητρώο γνωστικών αντικειμένων;

Το μητρώο γνωστικών αντικειμένων αποτελείται από όλα τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου που οργανώνει. Καταρτίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής και αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα με επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος.

Τα γνωστικά αντικείμενα του μητρώου ομαδοποιούνται ανά επιστημονικό πεδίο σύμφωνα με τους Τομείς του Τμήματος, αν υπάρχουν, αποτελούν υποσύνολο ενός πεδίου μιας επιστήμης και δε δύνανται να έχουν πολύ στενό εύρος, καθώς και να αποτελούν υποσύνολο άλλου γνωστικού αντικειμένου του μητρώου. Το μητρώο περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών που θεραπεύει το Τμήμα ανεξαρτήτως αν υπηρετούν μέλη ΔΕΠ σε κάθε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

4. Είμαι μέλος ΔΕΠ. Πώς μπορώ να ενταχθώ στο μητρώο εκλεκτόρων;

Τα Τμήματα, με απόφαση της Συνέλευσής τους, καταρτίζουν μητρώο εσωτερικών εκλεκτόρων και μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα σύμφωνα με το εγκεκριμένο μητρώο γνωστικών αντικειμένων, τα οποία αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα με επιμέλεια της Γραμματείας.

Το μητρώο εσωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο και το μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο αποτελούνται από δύο κατηγορίες εκλεκτόρων, ως εξής:

α) Εκλέκτορες ίδιου γνωστικού αντικειμένου: περιλαμβάνονται τους εκλέκτορες που έχουν ταυτόσημο γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με την απόφαση διορισμού τους ή με απόφαση μεταβολής του γνωστικού τους αντικειμένου. 

β) Εκλέκτορες συναφούς γνωστικού αντικειμένου: περιλαμβάνονται οι εκλέκτορες που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με την απόφαση διορισμού τους ή με απόφαση μεταβολής του γνωστικού τους αντικειμένου και με το εν γένει δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό τους έργο.

Το μητρώο εσωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δεν δύναται να ενταχθούν σε περισσότερα από δύο γνωστικά αντικείμενα ως ίδιου γνωστικού αντικειμένου.

Στο μητρώο εξωτερικών ανά γνωστικό αντικείμενο εντάσσονται όλοι οι εξωτερικοί εκλέκτορες, δηλαδή μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής και ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών ινστιτούτων του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής και αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται το γνωστικό αντικείμενο του μητρώου. 

Σημειώνεται ότι δίνεται πλέον η δυνατότητα στους Επί θητεία Επίκουρους Καθηγητές να συμμετέχουν στα μητρώα εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο.

Δεν εντάσσονται στα μητρώα εκλεκτόρων όσα Μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις και δεν έχουν κριθεί κατ’ ελάχιστον μία φορά στο πλαίσιο ανοιχτής διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης.

Σημειώνεται ότι κάθε εκλέκτορας υποχρεούται να ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα με τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται ανά περίπτωση, την απόφαση διορισμού του, το βιογραφικό του σημείωμα από το οποίο προκύπτει το εν γένει ερευνητικό και επιστημονικό του έργο, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

5. Πώς επιλέγομαι ως μέλος εισηγητικής επιτροπής ή εκλεκτορικού σώματος; Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή μου εφόσον επιλεγώ;

Η εκλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων και η μονιμοποίηση των Επίκουρων Καθηγητών επί θητεία γίνεται από ειδικά εκλεκτορικά σώματα που αποτελούνται από έντεκα τακτικά μέλη, τα οποία ανήκουν σε ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με την προκηρυσσόμενη θέση και τα οποία ορίζονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του εκλεκτορικού σώματος επιλέγονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, που διενεργείται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω του πληροφοριακού συστήματος Απέλλα.

Το εκλεκτορικό σώμα αποτελείται από πέντε εσωτερικούς και έξι εξωτερικούς εκλέκτορες. Οι εσωτερικοί εκλέκτορες κληρώνονται από το μητρώο εσωτερικών εκλεκτόρων του γνωστικού αντικειμένου. Οι εξωτερικοί εκλέκτορες κληρώνονται από το εγκεκριμένο μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων του γνωστικού αντικειμένου.

Σημειώνεται ότι δίνεται πλέον η δυνατότητα στους Επί θητεία Επίκουρους Καθηγητές να συμμετέχουν στα μητρώα εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο.

Σημειώνεται ότι αποκλείονται από τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική κληρωτίδα τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών και αναστολής καθηκόντων.

Η συμμετοχή των μελών ΑΕΙ και ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής στα εκλεκτορικά σώματα είναι υποχρεωτική, εκτός αν το τακτικό μέλος κωλύεται λόγω ασθένειας, οπότε αναπληρώνεται από το αντίστοιχο αναπληρωματικό του μέλος, το οποίο γίνεται πλέον τακτικό μέλος.

6. Πώς συγκροτείται το εκλεκτορικό σώμα και η τριμελής εισηγητική επιτροπή; 

Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος επιλέγονται από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Τα Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο του μητρώου γνωστικών αντικειμένων αποτελούνται από δύο κατηγορίες εκλεκτόρων έκαστο, με βάση τον βαθμό της συνάφειας του γνωστικού αντικείμενου κάθε μέλους ΔΕΠ με το γνωστικό αντικείμενο του μητρώου, ήτοι αφενός εκλέκτορες ίδιου γνωστικού αντικειμένου και αφετέρου εκλέκτορες συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η εκλογή, εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων και για την ανανέωση και μονιμοποίηση των επί θητεία επίκουρων καθηγητών μονιμοποίηση των Επίκουρων Καθηγητών επί θητεία γίνεται από ειδικά εκλεκτορικά σώματα που αποτελούνται από έντεκα τακτικά μέλη, και συγκεκριμένα από πέντε εσωτερικούς και έξι εξωτερικούς εκλέκτορες, οι οποίοι ανήκουν σε ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με την προκηρυσσόμενη θέση και για τους οποίους ορίζονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος επιλέγονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, που διενεργείται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω του πληροφοριακού συστήματος Απέλλα.

Κατόπιν, το εκλεκτορικό σώμα συνεδριάζει για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο εσωτερικούς εκλέκτορες και έναν εξωτερικό.

Μέσα από την εφαρμογή, ο κάθε Καθηγητής/Ερευνητής μπορεί να βλέπει τις Θέσεις για τις οποίες έχει οριστεί μέλος εκλεκτορικού σώματος ή μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.

7. Πώς μπορώ να αλλάξω/επικαιροποιήσω τα στοιχεία του λογαριασμού μου;

Παρακαλείσθε να κοινοποιείτε τα στοιχεία του ΦΕΚ με το οποίο επήλθε αλλαγή στη βαθμίδα ή το γνωστικό σας αντικείμενο στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών, προκειμένου να τροποποιούνται τα εν λόγω στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα.

8. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή μου στο Πληροφοριακό Σύστημα; 

Ναι. Για τη σύσταση του Γενικού Μητρώου θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στο Πληροφοριακό Σύστημα οι καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές (μόνιμοι και επί θητεία) των ΑΕΙ της ημεδαπής. Στη συνέχεια, τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη του μητρώου εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων επιλέγονται από το Γενικό μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος.

9. Είμαι επί θητεία επίκουρος καθηγητής. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για τη μονιμοποίησή μου;

Οι Επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μονιμοποίησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος . Η αίτησή τους θα αξιολογείται από τη γραμματεία του τμήματός τους και, εφόσον εγκριθεί, θα δημιουργείται θέση στο πληροφοριακό σύστημα, στην οποία θα μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους.

10. Είμαι μέλος ΔΕΠ. Με ποια διαδικασία γίνεται η εξέλιξή μου σε ανώτερη βαθμίδα;

Για την εξέλιξή τους, τα μέλη ΔΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από το λογαριασμό τους να δημιουργούν αίτηση εξέλιξης, η οποία θα αξιολογείται από τη γραμματεία του τμήματος και, εφόσον εγκριθεί, θα δημιουργείται θέση στο πληροφοριακό σύστημα, στην οποία θα μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους. Σημειώνεται ότι η θέση που θα δημιουργείται, θα είναι ανοιχτή και ορατή στους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος, οι οποίοι θα δύνανται επίσης να υποβάλουν υποψηφιότητα στη θέση μονιμοποίησης.

Υπεύθυνος Ιδρύματος                                             

1. Θα πρέπει να εγγραφώ εκ νέου στη νέα εφαρμογή; 

Όχι, στη νέα εφαρμογή δεν θα εγγραφείτε εκ νέου. Θα μπορείτε να συνδέεστε με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που χρησιμοποιούσατε στην παλαιά εφαρμογή.

2. Πώς καταρτίζονται τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο; 

Τα Τμήματα, με απόφαση της Συνέλευσής τους, καταρτίζουν μητρώο εσωτερικών εκλεκτόρων και μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα σύμφωνα με το εγκεκριμένο μητρώο γνωστικών αντικειμένων, τα οποία αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα με επιμέλεια της Γραμματείας. Τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο του μητρώου γνωστικών αντικειμένων αποτελούνται από δύο κατηγορίες εκλεκτόρων έκαστο, με βάση τον βαθμό της συνάφειας του γνωστικού αντικείμενου κάθε μέλους ΔΕΠ με το γνωστικό αντικείμενο του μητρώου, ήτοι αφενός εκλέκτορες ίδιου γνωστικού αντικειμένου και αφετέρου εκλέκτορες συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το μητρώο εσωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο του μητρώου γνωστικών αντικειμένων περιλαμβάνει τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ενώ στο μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο εντάσσονται όλοι οι εξωτερικοί εκλέκτορες, δηλαδή μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής και ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών ινστιτούτων του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής και αλλοδαπής. 

3. Έχω οριστεί Υπεύθυνος Ιδρύματος. Είμαι ο μόνος διοικητικός υπάλληλος που θα αλληλεπιδρά με το Πληροφοριακό Σύστημα; 

Όχι, κάθε Υπεύθυνος Ιδρύματος έχει την ευθύνη της χορήγησης πρόσβασης στους δικαιούμενους αυτήν και συντονίζει τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος σε επίπεδο Ιδρύματος.