Προκηρύξεις

Στη σελίδα αυτή προβάλλεται το σύνολο των προκηρύξεων της Απέλλα. Κάνετε κλικ στον τίτλο κάθε προκήρυξης για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε:
α) Τα εργαλία αναζήτησης (φίλτρα) στο άνω μέρος της σελίδας για να περιορίσετε τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα. Στα πεδία κειμένου μπορείτε να εισάγετε ελεύθερο κείμενο.
β) Τα κουμπιά πλοήγησης (pager) στο κάτω μέρος της σελίδας για να πλοηγηθείτε εμπόρς/πίσω στο σύνολο των εγγραφών.
Κωδ. Θέσης Sort ascending Τίτλος Γνωστικό αντικείμενο Περιγραφή Ίδρυμα/Τμήμα Λήξη
APP37438 Ρομποτικά συστήματα, εναέρια/υπέργεια/υποθαλάσσια Ρομποτικά συστήματα, εναέρια/υπέργεια/υποθαλάσσια Ρομποτικά συστήματα, εναέρια/υπέργεια/υποθαλάσσια ΑΣΠΑΙΤΕ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14/01/2024
APP37437 Ρομποτικά συστήματα, εναέρια/υπέργεια/υποθαλάσσια Ρομποτικά συστήματα, εναέρια/υπέργεια/υποθαλάσσια Ρομποτικά συστήματα, εναέρια/υπέργεια/υποθαλάσσια ΑΣΠΑΙΤΕ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14/01/2024
APP37436 Αριθμητική ανάλυση και προγραμματισμός Αριθμητική ανάλυση και προγραμματισμός Αριθμητική ανάλυση και προγραμματισμός ΑΣΠΑΙΤΕ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14/01/2024
APP37432 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και εξόρυξη γνώσης από κεντρικοποιημένες ή/και κατανεμημένες συλλογές δεδομένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 04/02/2024
APP37430 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στο Σχεδιασμό Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 03/02/2024
APP37428 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στο Σχεδιασμό Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 03/02/2024
APP37420 Μια (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μη γραμμικές ιδιότητες ημιαγωγών, ημιαγωγικών διατάξεων, κυκλωμάτων και οικονομικών συστημάτων» Μη γραμμικές ιδιότητες ημιαγωγών, ημιαγωγικών διατάξεων, κυκλωμάτων και οικονομικών συστημάτων Μια (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μη γραμμικές ιδιότητες ημιαγωγών, ημιαγωγικών διατάξεων, κυκλωμάτων και οικονομικών συστημάτων» ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΦΥΣΙΚΗΣ 05/01/2024
APP37419 Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο " Επεξεργασία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων και Ποτών" Επεξεργασία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων και Ποτών Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στο επιστημονικό πεδίο της Επεξεργασίας και του Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών που αναφέρεται στην επεξεργασία και τον έλεγχο της ποιότητας των πρώτων υλών, των προϊόντων, και των υποπροϊόντων τους με στόχο τη… ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 05/01/2024
APP37403 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ Ιστορία της αρχαίας τέχνης από τον 8ο αι. π.Χ. έως και τα τέλη του 2ου αι. μ.Χ. στα όρια της Μεσογείου, με έμφαση στη δυναμική της υποδοχής και των προσλήψεων της αρχαίας τέχνης κατά τους νεότερους χρόνους και τη σύγχρονη εποχή. Ειδικότερα ενδιαφέρει η… ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 01/02/2024
APP37402 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ Ιστορία της αρχαίας τέχνης από τον 8ο αι. π.Χ. έως και τα τέλη του 2ου αι. μ.Χ. στα όρια της Μεσογείου, με έμφαση στη δυναμική της υποδοχής και των προσλήψεων της αρχαίας τέχνης κατά τους νεότερους χρόνους και τη σύγχρονη εποχή. Ειδικότερα ενδιαφέρει η… ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 01/02/2024
APP37396 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ "Μακροοικονομική Ανάλυση (Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική)" Το γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική Ανάλυση (Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική)» αναφέρεται στη θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση θεμάτων που αφορούν στην οικονομία συνολικά. Στο πλαίσιο αυτού του γνωστικού αντικειμένου εξετάζονται… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 06/01/2024
APP37395 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Καρδιολογία - Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων Αριθμ. Προκήρυξης: 26400/24-11-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το επιστημονικό πεδίο της Καρδιολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημάτων της καρδιάς και του κυκλοφοριακού συστήματος…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 31/01/2024
APP37394 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Καρδιολογία Αριθμ. Προκήρυξης: 26401/24-11-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το επιστημονικό πεδίο της Καρδιολογίας περιλαμβάνει την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημάτων της καρδιάς και του κυκλοφοριακού συστήματος…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 31/01/2024
APP37393 Αναπληρωτής Καθηγητής Ανάλυση Ιζηματογενών Λεκανών Αριθμ. Προκήρυξης: 26407/24-11-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Η Ανάλυση Ιζηματογενών Λεκανών περιλαμβάνει τη μελέτη της αποθετικής ιστορίας των ιζημάτων μέσα στους διαθέσιμους χώρους απόθεσης, των μηχανισμών…
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 31/01/2024
APP37390 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (01) ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (01) ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 21/01/2024
APP37389 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ανόργανη Χημεία Η Ανόργανη Χημεία ασχολείται με τη μελέτη της χημείας των στοιχείων και των ενώσεων των αμετάλλων (εκτός του άνθρακα), των μεταλλοειδών, των μεταβατικών μετάλλων, των λανθανιδίων και των ακτινιδίων. Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται αφενός μεν σε θέματα… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΧΗΜΕΙΑΣ 30/01/2024
APP37388 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βιοχημεία «Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη Βιοχημεία (εισαγωγική, προχωρημένη), Φυσική και Θερμοδυναμική Βιοχημεία, Εργαστηριακή Βιοχημεία (όργανα, μέθοδοι), Βιοχημεία Βιομορίων (πρωτεΐνες-αμινοξέα, πολυσακχαρίτες-μονοσακχαρίτες, λίπη, DNA/RNA-νουκλεοσίδια… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 30/01/2024
APP37387 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός To γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά το πεδίο του «αρχιτεκτονικού σχεδιασμού» (ή «αρχιτεκτονική σύνθεση» ή «αρχιτεκτονικές συνθέσεις», κ.λ.π.) σε όλες τις κλίμακες εφαρμογής του, από την κλίμακα του εσωτερικού χώρου μέχρι την κλίμακα της πόλης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 30/01/2024
APP37386 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Κατασκευών και περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία «Σχεδιασμός πειραματικών διατάξεων, διεξαγωγή πειραματικών δοκιμών και ερμηνεία πειραματικών αποτελεσμάτων για τον… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 30/01/2024
APP37385 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Το επιστημονικό και ερευνητικό έργο της θέσης καλύπτει εν γένει τον χώρο της Λατινικής Φιλολογίας (κυρίως την περίοδο από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως τον 1ο αιώνα μ.Χ), και ειδικότερα την ιστορία των ασθενειών και των συναισθημάτων καθώς και τον διάλογο μεταξύ… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 30/01/2024