Προκηρύξεις

Στη σελίδα αυτή προβάλλεται το σύνολο των προκηρύξεων της Απέλλα. Κάνετε κλικ στον τίτλο κάθε προκήρυξης για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε:
α) Τα εργαλία αναζήτησης (φίλτρα) στο άνω μέρος της σελίδας για να περιορίσετε τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα. Στα πεδία κειμένου μπορείτε να εισάγετε ελεύθερο κείμενο.
β) Τα κουμπιά πλοήγησης (pager) στο κάτω μέρος της σελίδας για να πλοηγηθείτε εμπόρς/πίσω στο σύνολο των εγγραφών.
Κωδ. Θέσης Sort ascending Τίτλος Γνωστικό αντικείμενο Περιγραφή Ίδρυμα/Τμήμα Λήξη
APP36486 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Μικροκυματικές Επικοινωνίες Καλή γνώση της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας και εφαρμογή της για τη μελέτη προβλημάτων με έμφαση στην μικροκυματική περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και αφετέρου την υποστήριξη τηλεπικοινωνιών στην περιοχή των Ραδιοκυμάτων και των Μικροκυμάτων με τη… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 17/12/2023
APP36485 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Τοξικολογία Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών Το γνωστικό αντικείμενο «Τοξικολογία Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών» καλύπτει ένα ευρύ πεδίο μελέτης των τοξικολογικών επιπτώσεων ρυπογόνων ουσιών/ενώσεων ανθρωπογενούς προέλευσης σε υδρόβιους οργανισμούς.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:
(α) την…
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 17/12/2023
APP36484 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ LASER (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) Η συγκεκριμένη θέση αναφέρεται σε θέματα επιστήμης των lasers, οπτικής, φασματοσκοπίας laser, μη γραμμικής οπτικής και αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας και ύλης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΦΥΣΙΚΗΣ 17/12/2023
APP36466 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ) Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Υγρών Αποβλήτων Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Υγρών Αποβλήτων» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Διαχείριση και παρακολούθηση… ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 18/12/2023
APP36464 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ) Ενεργειακός σχεδιασμός και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στους οικισμούς, με χρήση σχετικού λογισμικού. Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακός σχεδιασμός και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στους οικισμούς, με χρήση σχετικού λογισμικού» και συνοπτική περιγραφή… ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 18/12/2023
APP36461 Επί Θητεία Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογία Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η Ουρολογία αποτελεί αναγνωρισμένη κύρια ιατρική ειδικότητα και έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση και θεραπεία των… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ 13/12/2023
APP36450 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 13/12/2023
APP36445 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου θεσμικών επενδυτών και εναλλακτικές επενδύσεις ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΘΕ "Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Προγράμματα" (ΔΗΔ73) ΤΟΥ Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Δημόσια Διοίκηση" ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 14/12/2023
APP36436 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η' ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ «Διεπιστημονικότητα και Σχεδιασμός του Αρχιτεκτονικού Χώρου» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στη συστηματική εξέταση του ανθρωπογενούς χώρου ως έκφρασης… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 18/12/2023
APP36435 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η' ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ «Διεπιστημονικότητα και Σχεδιασμός του Αρχιτεκτονικού Χώρου» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στη συστηματική εξέταση του ανθρωπογενούς χώρου ως έκφρασης… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 18/12/2023
APP36433 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ «Πληροφορική της Υγείας» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική της Υγείας» αναφέρεται στην παρουσίαση και ανάπτυξη εφαρμογών στην Πληροφορική και… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 18/12/2023
APP36421 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ «Ιατρική Βιοπαθολογία – Ιατρική Μικροβιολογία». Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της «Ιατρικής Βιοπαθολογίας – Ιατρικής Μικροβιολογίας» ανήκει στις σύγχρονες Ιατρικές Επιστήμες… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 18/12/2023
APP36420 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΓΗΤΗΣ «Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη κατά την πρώιμη παιδική ηλικία» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη κατά την πρώιμη… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 18/12/2023
APP36416 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΓΗΤΗΣ «Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη κατά την πρώιμη παιδική ηλικία» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη κατά την πρώιμη… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 18/12/2023
APP36412 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ «Τοπογραφία με έμφαση στο σχεδιασμό, μέτρηση, επεξεργασία και αξιολόγηση επίγειων τοπογραφικών δικτύων» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το αντικείμενο της θέσης αφορά στις σύγχρονες μεθόδους επίγειων τοπογραφικών μετρήσεων, στο… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18/12/2023
APP36410 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ «Νευροβιολογία, νευροανατομία και συναφείς τεχνολογίες» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το επιστημονικό πεδίο αφορά στην κατανόηση της δομής και λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος ενηλίκων στον… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 18/12/2023
APP36407 ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ «Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα» Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Οι αλγόριθμοι βρίσκονται στον πυρήνα της Επιστήμης των Υπολογιστών. Αλγόριθμοι έχουν διατυπωθεί πριν… ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 18/12/2023
APP36379 Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτική, ΤΠΕ και διδακτική της Τουρκικής Συμβουλευτική, ΤΠΕ και διδακτική της Τουρκικής ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 11/12/2023
APP36377 Καθηγητής Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων: Ανάλυση Λόγου και Μεταφραστικές Σπουδές Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων: Ανάλυση Λόγου και Μεταφραστικές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 11/12/2023
APP36376 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 11/12/2023