Απέλλα. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Καλωσήλθατε στην Απέλλα. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Γενικά

Η ηλεκτρονική υπηρεσία Απέλλα αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ. Επίσης, αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των επιτροπών κρίσεων των Ερευνητικών Κέντρων.

Υποψηφιότητες

Ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για προκηρύξεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών και συγκεκριμένων τμημάτων και ινστιτούτων. Το πληροφοριακό σύστημα τον ειδοποιεί μέσω e-mail για τη δημιουργία νέων θέσεων σύμφωνα με τα επιλεγμένα κριτήρια στην εκδήλωση ενδιαφέροντος. Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας σε θέση αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που έχει ήδη καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα.

 

Επισκόπηση προκηρύξεων

Τίτλος Γνωστ. Αντικείμενο Ίδρυμα/Τμήμα Λήξη
Καθηγητής Μοριακή Φυσιολογία Φυτών ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 14/05/2024
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωτεκτονική - Μικροτεκτονική - Γεωλογική Χαρτογράφηση ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 14/05/2024
Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 14/05/2024
Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 14/05/2024
Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή «Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 14/05/2024
Μία νέα θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή «Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 14/05/2024
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14/05/2024
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ) Έλεγχος Ρύπανσης και Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 14/05/2024
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΦΥΣΙΚΗΣ 14/05/2024
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14/05/2024

Πρόσφατα νέα