Ενημέρωση για νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής «Απέλλα»

Από apellaroot, 23 Οκτώβριος, 2023

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία νέα έκδοση του πληροφοριακού συστήματος με τις εξής προσθήκες για τους διαχειριστές ΑΕΙ:

  1. Δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο των ενεργών μητρώων γνωστικών αντικειμένων.
  2. Δυνατότητα ενημέρωσης των στοιχείων προφίλ Καθηγητή, και συγκεκριμένα της βαθμίδας, του γνωστικού αντικειμένου (από ΦΕΚ διορισμού) και του αριθμού ΦΕΚ διορισμού, των καθηγητών ΑΕΙ.