Απέλλα. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Καλωσήλθατε στην Απέλλα. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Γενικά

Η ηλεκτρονική υπηρεσία Απέλλα αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ. Επίσης, αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των επιτροπών κρίσεων των Ερευνητικών Κέντρων.

Υποψηφιότητες

Ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για προκηρύξεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών και συγκεκριμένων τμημάτων και ινστιτούτων. Το πληροφοριακό σύστημα τον ειδοποιεί μέσω e-mail για τη δημιουργία νέων θέσεων σύμφωνα με τα επιλεγμένα κριτήρια στην εκδήλωση ενδιαφέροντος. Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας σε θέση αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που έχει ήδη καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα.

 

Επισκόπηση προκηρύξεων

Τίτλος Γνωστ. Αντικείμενο Ίδρυμα/Τμήμα Λήξη
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία «Κατασκευαστική αξιοπιστία ναυπηγικών κατασκευών» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 05/06/2024
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ «Σχεδίαση και έλεγχος πόρων για βελτίωση της απόδοσης διασυνδεδεμένων ευφυών συστημάτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 05/06/2024
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 02/05/2024
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία «Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Χρηματοοικονομική» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 05/06/2024
ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Επί Θητεία «Διαχείριση και κοινωνικοοικονομική ανάλυση πράσινων ενεργειακών επενδύσεων». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 05/06/2024
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία «Μάρκετινγκ Επώνυμων Προϊόντων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 05/06/2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ'ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ «Τουρκοκρατούμενος ελληνικός χώρος, με έμφαση στη μελέτη ελληνικών αρχειακών πηγών   και τεκμηρίων της πρώιμης τουρκοκρατίας». ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ / ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 03/06/2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ'ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ «Ιστορία του Φραγκοκρατούμενου ελληνικού χώρου με έμφαση στη μελέτη αρχειακών πηγών και τεκμηρίων». ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ / ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 03/06/2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ «Ελληνική Φιλολογία 1453-1821, με έμφαση στη μελέτη και έκδοση αρχειακού υλικού και χειρογράφων». ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ / ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 03/06/2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ'ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ «Λαογραφία. Κοινωνικός και πνευματικός βίος» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ / ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 03/06/2024

Πρόσφατα νέα