Απέλλα. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Καλωσήλθατε στην Απέλλα. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Γενικά

Η ηλεκτρονική υπηρεσία Απέλλα αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ. Επίσης, αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των επιτροπών κρίσεων των Ερευνητικών Κέντρων.

Υποψηφιότητες

Ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για προκηρύξεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών και συγκεκριμένων τμημάτων και ινστιτούτων. Το πληροφοριακό σύστημα τον ειδοποιεί μέσω e-mail για τη δημιουργία νέων θέσεων σύμφωνα με τα επιλεγμένα κριτήρια στην εκδήλωση ενδιαφέροντος. Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας σε θέση αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που έχει ήδη καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα.

 

Επισκόπηση προκηρύξεων

Τίτλος Γνωστ. Αντικείμενο Ίδρυμα/Τμήμα Λήξη
Επίκουρος Καθηγητής Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 14/08/2024
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονικές Διατάξεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΦΥΣΙΚΗΣ 13/08/2024
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονικές Διατάξεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΦΥΣΙΚΗΣ 13/08/2024
Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β' Βαθμίδας Συστημική Βιοτεχνολογία και Μεταβολομική ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 15/07/2024
Επίκουρος Καθηγητής Αρμονική Ανάλυση – Γενική Τοπολογία – Συναρτησιακή Ανάλυση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 26/07/2024
Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) Β' βαθμίδας στο ΙΠΤ του ΕΚΕΦΕ "Δ" Ενορχήστρωση και Διαχείριση δικτύων τηλεπικοινωνιών και υπολογιστών, με έμφαση στην προγραμματισιμότητα και εικονικοποίηση και εμπειρία στη διαχείριση εκτεταμένων δικτύων σε επίπεδο οργανισμού για ερευνητικές και παραγωγικές δραστηριότητες ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 12/07/2024
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΦΥΣΙΚΗΣ 12/08/2024
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΦΥΣΙΚΗΣ 12/08/2024
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ Φιλοσοφική Λογική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 12/08/2024
Επίκουρος Καθηγητής Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 14/08/2024

Πρόσφατα νέα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία νέα έκδοση του πληροφοριακού συστήματος με τις εξής προσθήκες για τους διαχειριστές ΑΕΙ:Δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο των ενεργών μητρώων γνωστικών αντικειμένων.Δυνατότητα ενημέρωσης των…
Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής«Απέλλα», στην οποία ενσωματώνονται αλλαγές στο πεδίο «Συμπληρωματικά έγγραφα».Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές αφορούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το…
Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής «Απέλλα», στην οποία έχουν προστεθεί δύο (2) νέα πεδία στο προφίλ των υποψηφίων και συγκεκριμένα στα αρχεία υποψηφιότητας.Τα ως άνω πεδία δεν έχουν…
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση (Φ122.1/94468/Ζ2) η οποία δημοσιεύθηκεστο ΦΕΚ 5254, τ. Β', 30.08.2023, η προθεσμία για την κατάρτιση των Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων παρατείνεται μέχρι και 31/10/2023.
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 83/2023 απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής της παρ.4 του αρ.28 του ν.2190/1994, έχει δοθεί παράταση στις προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων λόγω της αναστολής των σχετικών διαδικασιών κατά το…