Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Υποψηφιότητες
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail . Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς σε έργο τους που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά (π.χ μακέτες).
Γενικές Πληροφορίες
Βάσει του Ν.4009/2011, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας, ενώ για επίκουρους ή αναπληρωτές μπορεί να απαρτίζονται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Βάσει του Ν.4405/2016, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται κατά περίπτωση από ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή εκλεκτορικά σώματα.

Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Προκήρυξη Ίδρυμα Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Λήξη προκήρυξης
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός Ρομποτικών Συστημάτων με πειραματικές υλοποιήσεις 2021-08-30
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός Ρομποτικών Συστημάτων με πειραματικές υλοποιήσεις 2021-08-30
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός Ρομποτικών Συστημάτων με πειραματικές υλοποιήσεις 2021-08-30
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βιοχημεία 2021-08-30
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εικαστικές Τέχνες και Αρχιτεκτονική 2021-08-30
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παθολογία - Αιματολογία 2021-08-30
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ή) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με θητεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εικαστικές Τέχνες και Αρχιτεκτονική 2021-08-30
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φωτογραμμετρία - Γεωδαισία 2021-08-31
Προκήρυξη θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ' Βαθμίδας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σεισμολογία και μελέτη θαλάσσιων κυμάτων βαρύτητας με έμφαση στον σχεδιασμό και διαχείριση σεισμολογικών και παλιρροιογραφικών δικτύων 2021-08-31
Επίκουρος Καθηγητής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Υδατοκαλλιέργειες - Ιχθυοπαθολογία 2021-08-31

Για λόγους συντήρησης της υποδομής του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ, δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στην online φόρμα επικοινωνίας την Παρασκευή 02/04/21 μεταξύ 15:00 και 16:00.
Το Γραφείο Αρωγής θα εξυπηρετεί τηλεφωνικά από τις 09:00 μέχρι τις 17:00.

Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.

Undefined

Σελίδες