Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Υποψηφιότητες
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail . Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς σε έργο τους που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά (π.χ μακέτες).
Γενικές Πληροφορίες
Βάσει του Ν.4009/2011, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας, ενώ για επίκουρους ή αναπληρωτές μπορεί να απαρτίζονται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Βάσει του Ν.4405/2016, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται κατά περίπτωση από ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή εκλεκτορικά σώματα.

Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Προκήρυξη Ίδρυμα Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Λήξη προκήρυξης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μαθηματική Φυσική 2023-06-13
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ή ΕΠΙΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Υπολογιστική Φυσικοχημεία 2023-06-13
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Νεοελληνική Φιλολογία 2023-06-13
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ή ΕΠΙΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Υπολογιστική Φυσικοχημεία 2023-06-13
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών Χημικής Μηχανικής 2023-06-13
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών Χημικής Μηχανικής 2023-06-13
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ή ΕΠΙΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Υπολογιστική Φυσικοχημεία 2023-06-13
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μαθηματική Φυσική 2023-06-13
Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ Ψηφιακές μέθοδοι σχεδιασμού προϊόντων ένδυσης 2023-06-15
Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Σχεδίαση, αξιοπιστία και προγραμματισμός ψηφιακών συστημάτων με εφαρμογές στην κρυπτογραφία και στην ηλεκτρομαγνητική σκέδαση» 2023-06-15

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (Αριθμ. Φ122.1/54846/Ζ2) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3295, τ. Β', 18/5/2023, η προθεσμία για την κατάρτιση των Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων παρατείνεται μέχρι και 31/8/2023.

Συνημμένα το σχετικό ΦΕΚ.

Σελίδες