Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Υποψηφιότητες
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail . Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς σε έργο τους που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά (π.χ μακέτες).
Γενικές Πληροφορίες
Βάσει του Ν.4009/2011, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας, ενώ για επίκουρους ή αναπληρωτές μπορεί να απαρτίζονται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Βάσει του Ν.4405/2016, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται κατά περίπτωση από ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή εκλεκτορικά σώματα.

Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Προκήρυξη Ίδρυμα Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Λήξη προκήρυξης
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2020-04-27
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ Ιστορία της Διοίκησης και των Θεσμών του Νεοελληνικού Κράτους 2020-05-02
Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση Μικτής Χορωδίας 2020-05-02
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μονωδία 2020-05-02
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ "Προηγμένες Μέθοδοι Μετρήσεων (θερμικές και οπτικές με εμπειρία ανάπτυξης) σε τυρβώδη φαινόμενα μεταφοράς" 2020-05-03
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ "Βιοϊατρική Τεχνολογία στο σύγχρονο νοσοκομείο" 2020-05-03
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Κοινωνική εργασία στην ψυχική υγεία με έμφαση στον ιδρυματισμό και την προαγωγή της κοινοτικής φροντίδας" 2020-05-03
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ "Στατιστικές μέθοδοι και πειραματικοί σχεδιασμοί" 2020-05-03
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ "Laser και οπτικοί ενισχυτές ημιαγωγού και εφαρμογές τους σε τηλεπικοινωνίες και αισθητήρες" 2020-05-03
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ "Μηχανική Ρευστών με έμφαση στη μαγνητοϋδροδυναμική-υδροδυναμικές μηχανές" 2020-05-03

Το γραφείο αρωγής χρηστών θα εξυπηρετεί προσωρινά μόνο μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Για οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε να υποβάλετε το ερώτημά σας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπο της υπηρεσίας (https://service.apella.grnet.gr/helpdesk.html)

Ελληνικά

Σελίδες