Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Υποψηφιότητες
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail . Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς σε έργο τους που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά (π.χ μακέτες).
Γενικές Πληροφορίες
Βάσει του Ν.4009/2011, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας, ενώ για επίκουρους ή αναπληρωτές μπορεί να απαρτίζονται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Βάσει του Ν.4405/2016, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται κατά περίπτωση από ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή εκλεκτορικά σώματα.

Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Προκήρυξη Ίδρυμα Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Λήξη προκήρυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Μαιευτική Φροντίδα-Φυσικός Τοκετός 2023-11-02
Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μη στοχαστική μαθηματική μοντελοποίηση με εφαρμογές 2023-11-02
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 2023-11-06
Μία θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Κλινική Κοινωνική Εργασία" 2023-11-06
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παθολογία - Πνευμονολογία 2023-11-06
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2023-11-06
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ 2023-11-06
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΑΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2023-11-06
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Ηλεκτρικές και Οπτικές Ιδιότητες Υλικών με έμφαση σε Υλικά με Υγροκρυσταλλικά Χαρακτηριστικά 2023-11-06
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Αστικό Δίκαιο 2023-11-07

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής «Απέλλα», στην οποία ενσωματώνονται αλλαγές στο πεδίο «Συμπληρωματικά έγγραφα».

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές αφορούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το πεδίο «Συμπληρωματικά έγγραφα» βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας προκειμένου να μεταφορτώνουν αρχεία οι υποψήφιοι στις θέσεις που υποβάλουν υποψηφιότητα.

Το πεδίο μπορεί να συμπληρώνεται από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης υποβολών μέχρι και την παραμονή της σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για εκλογή.

Σελίδες