Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Υποψηφιότητες
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail . Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς σε έργο τους που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά (π.χ μακέτες).
Γενικές Πληροφορίες
Βάσει του Ν.4009/2011, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας, ενώ για επίκουρους ή αναπληρωτές μπορεί να απαρτίζονται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Βάσει του Ν.4405/2016, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται κατά περίπτωση από ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή εκλεκτορικά σώματα.

Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Προκήρυξη Ίδρυμα Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Λήξη προκήρυξης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Πρόληψη και Φροντίδα Χρόνιων Ελκών». 2021-12-19
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 2021-12-19
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑΣ 2021-12-19
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «Χειρουργική Νοσηλευτική – Εκπαίδευση ασθενών». 2021-12-19
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας». 2021-12-19
καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Πειραματική Πυρηνική Φυσική 2021-12-19
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «Παθολογική Νοσηλευτική με έμφαση στη διατροφική φροντίδα ασθενών με καρκίνο». 2021-12-19
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΟΫΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2021-12-19
Θέση Κύριου Ερευνητή ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΚΚΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Κοινωνική Ψυχολογία: Πολιτικές και Κοινωνικές Ταυτότητες 2021-12-20
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΛΚΕΘΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ «Βιοπληροφορική - πληροφορική βιοποικιλότητας και εξόρυξη γνώσης (data mining) με έμφαση στη θαλάσσια/υδρόβια βιολογία και συστηματική» 2021-12-20

Για λόγους συντήρησης της υποδομής του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ, δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στην online φόρμα επικοινωνίας τη Δευτέρα 15/11/2021 μεταξύ 15:00 και 17:00.
Το Γραφείο Αρωγής θα εξυπηρετεί τηλεφωνικά από τις 09:00 μέχρι τις 17:00.

Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.

Undefined

Σελίδες