Καλωσορίσατε στο ΑΠΕΛΛΑ

Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Υποψηφιότητες
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail . Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς σε έργο τους που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά (π.χ μακέτες).
Γενικές Πληροφορίες
Βάσει του Ν.4009/2011, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας, ενώ για επίκουρους ή αναπληρωτές μπορεί να απαρτίζονται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Βάσει του Ν.4405/2016, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται κατά περίπτωση από ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή εκλεκτορικά σώματα.

Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Προκήρυξη Ίδρυμα Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Λήξη προκήρυξης
αναπληρωτής καθηγητής ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία της Ισπανικής Γλώσσας 2020-08-02
αναπληρωτής καθηγητής ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Παιδαγωγική Επιστήμη και Θρησκευτική Εκπαίδευση 2020-08-02
Αναπλ. Καθηγητής/«Στατιστική – Πιθανότητες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «Στατιστική – Πιθανότητες» 2020-08-03
Αναπλ. Καθηγητής/«Υπολογιστική Νανοφυσική» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ «Υπολογιστική Νανοφυσική» 2020-08-03
Επίκ. Καθηγητής/«Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές» 2020-08-03
Κύριος Ερευνητής/Σύγχρονες Τεχνικές Υβριδικής Μοριακής Απεικόνισης - με έμφαση στις Εφαρμογές της Ποζιτρονικής Τομογραφίας ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύγχρονες Τεχνικές Υβριδικής Μοριακής Απεικόνισης - με έμφαση στις Εφαρμογές της Ποζιτρονικής Τομογραφίας 2020-08-03
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 2020-08-03
Επίκ. Καθηγητής/«Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ «Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης» 2020-08-03
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σχεδιασμός και Υπολογισμός Φέροντος Οργανισμού Νέων και Υφιστάμενων Κτιριοδομικών Έργων 2020-08-03
Επίκουρος Καθηγητής/«Βιοχημεία με έμφαση στην Βιοτεχνολογία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ «Βιοχημεία με έμφαση στην Βιοτεχνολογία» 2020-08-03

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.