Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Υποψηφιότητες
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail . Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς σε έργο τους που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά (π.χ μακέτες).
Γενικές Πληροφορίες
Βάσει του Ν.4009/2011, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας, ενώ για επίκουρους ή αναπληρωτές μπορεί να απαρτίζονται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Βάσει του Ν.4405/2016, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται κατά περίπτωση από ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή εκλεκτορικά σώματα.

Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Προκήρυξη Ίδρυμα Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Λήξη προκήρυξης
ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β' ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' Ι. ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2023-05-22
ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' Ν. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ . ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ 2023-05-22
ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β'ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' Κ. ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2023-05-22
ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β' ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΣΤ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2023-05-22
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β'ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗς ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ Γ' ΑΝΑΣΤ. ΠΟΥΠΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 2023-05-22
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στις Αρχιτεκτονικές Συστατικών 2023-05-22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Θεωρίες Βαρύτητας - Κοσμολογία 2023-05-23
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Ψηφιακή εγκληματολογία και προστασία ηλεκτρονικών δεδομένων» 2023-05-23
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης 2023-05-23
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Υψηλών Ενεργειών 2023-05-23

Το τηλεφωνικό κέντρο του Γραφείου Αρωγής Χρηστών θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 8/3 λόγω απεργίας του Συλλόγου Εργαζομένων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε..

Μπορείτε να αποστείλετε το μήνυμά σας ηλεκτρονικά.

Σελίδες