Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 77218/26-6-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Ιστορική εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης. Μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στοιχεία παιδαγωγικής. Τεχνική επαγγελματική και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Γεωργική εκπαίδευση αγροτισσών. Προθυμία συμμετοχής. Εκπαιδευτικά συστήματα. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επαγγελματικής κατάρτισης.
Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών. Τα κίνητρα στη γεωργική εκπαίδευση. Διδακτική και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μέθοδοι γεωργικής εκπαίδευσης-συμμετοχικές μέθοδοι. Οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας. Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Γεωργική εκπαίδευση και καινοτομίες. Μεθοδολογία έρευνας στην εκπαίδευση. Δια βίου επαγγελματική εκπαίδευση και
εκπαίδευση γεωπόνων. Αγροτική Οικιακή Οικονομία.
Κοινωνικό κεφάλαιο και γεωργική εκπαίδευση. Έννοιες, περιεχόμενο, χαρακτηριστικά, αρχές και στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μεθοδολογία, σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τριτοβάθμια περιβαλλοντική εκπαίδευση. Παρουσίαση προγραμμάτων και αξιολόγηση δράσεων. Περιβάλλον και αειφορία. Περιβάλλον και κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον, προστασία περιβάλλοντος, αναπτυξιακή και περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική και στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος ως εθνικό και διεθνές πρόβλημα. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις περιβαλλοντικών θεμάτων.
Κωδ. Θέσης
APP41848
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Γεωργική Εκπαίδευση - Κατάρτιση
Τμήμα
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-04
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
12/09/2024