Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα»|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο ευρύτερο πεδίο της οργάνωσης υπολογιστικών συστημάτων, και αναφέρεται στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων ειδικού σκοπού, με περιορισμούς πόρων και υπολογιστικής ισχύος, γνωστά ως Ενσωματωμένα Συστήματα. Η ιδιαιτερότητα των εφαρμογών των ενσωματωμένων συστημάτων τα διαχωρίζει ρητά από τους υπολογιστές γενικού σκοπού, ως προς τις παραμέτρους της κατανάλωσης ενέργειας (χαμηλή), της αυτονομίας λειτουργίας, των περιορισμένων πόρων (υπολογιστικών, περιφερειακών και χωρητικότητας μνήμης), και της επεκτασιμότητάς τους. Τα ενσωματωμένα συστήματα περιλαμβάνουν εννοιολογικά τόσο την ανάπτυξη του υλικού (hardware) όσο και του λογισμικού (software). Ειδικά στην περίπτωση του γνωστικού αντικειμένου "Ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα" περιλαμβάνεται επιπλέον η σχεδίαση και ενσωμάτωση τεχνικών προγραμματισμού πολλαπλών υπολογιστικών πυρήνων (multicore programming) ή υλικού ειδικού σκοπού (FPGA, ASIC) για την επιτάχυνση της επεξεργασίας, χωρίς να παραβιάζονται άλλοι κρίσιμοι σχεδιαστικοί παράγοντες που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Επιπλέον, το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει και την μελέτη, σχεδίαση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, οι οποίες στο παρελθόν δεν ήταν δυνατόν να υιοθετηθούν από τα ενσωματωμένα συστήματα, όπως μοντέλα Μηχανικής Μάθησης, ισχυρή κρυπτογραφία (π.χ. ομομορφισμός), εφαρμογές blockchain κλπ.
Κωδ. Θέσης
APP41831
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα
Τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-02
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/07/2024
Λήξη προκήρυξης
09/09/2024