Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 70203/31-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
To γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων» περιλαμβάνει την ερευνητική περιοχή του σχεδιασμού, υλοποίησης και διοίκησης της ασφάλειας των σύγχρονων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνεται η ασφάλεια της τεχνολογικής υποδομής πληροφορικής (information technology security), η ασφάλεια των πληροφοριών (information security) και των άλλων επιμέρους αγαθών (assets) του πληροφοριακού συστήματος, από κάθε σκόπιμη ή τυχαία απειλή, καθώς και οι τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.
Σε επίπεδο μεθόδων και τεχνικών προστασίας περιλαμβάνει έρευνα στους βασικούς άξονες της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, όπως η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών, καθώς και σε τομείς όπως η αυθεντικοποίηση, o έλεγχος πρόσβασης, η προστασία του λογισμικού, η κωδικοποίηση, τα συστήματα ανίχνευσης εισβολών, οι πολιτικές ασφάλειας, η κυβερνοασφάλεια, το κακόβουλο λογισμικό και η ασφάλεια στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Το γνωστικό αντικείμενο έχει απαιτήσεις σε γνώσεις στην περιοχή της ανάπτυξης λογισμικού, όπως στα πεδία της ασφαλούς ανάπτυξης και διαχείρισης λογισμικού, των εφαρμογών εργαλείων και τεχνικών για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, της ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας των πληροφοριών, των πολιτικών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, της προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και της προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
Κωδ. Θέσης
APP41327
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-07
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
13/06/2024
Λήξη προκήρυξης
14/08/2024