ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Επί Θητεία

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Επί Θητεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης και κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης πράσινων ενεργειακών επενδύσεων αφορά στη διαδικασία σχεδιασμού, αξιολόγησης και υλοποίησης από την πλευρά των οικονομικών οργανισμών (δημόσιων και ιδιωτικών), επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Σημαντικές πτυχές είναι οι επενδύσεις σε αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά και βιομάζα, με επικέντρωση στην κοινωνική και οικονομική τους διάσταση και όχι στην τεχνική τους αξιολόγηση. Κεντρικοί στόχοι της διαχείρισης και κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης πράσινων ενεργειακών επενδύσεων είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της χρήσης φυσικών πόρων, η μελέτη και η προαγωγή της κοινωνικής αποδοχής αυτών και η ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των οικονομικών οργανισμών, που οδηγεί στη βελτίωση της δημόσιας εικόνας τους και στην προαγωγή της κοινωνικής υπευθυνότητας τους, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Σημαντικά παράπλευρα αντικείμενα είναι η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην οικονομική ανάπτυξη και η ποσοτική ανάλυση αυτών των επενδύσεων.
Κωδ. Θέσης
APP40007
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Διαχείριση και κοινωνικοοικονομική ανάλυση πράσινων ενεργειακών επενδύσεων».
Τμήμα
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/04/2024
Λήξη προκήρυξης
05/06/2024