ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Κριτική έκδοση και σχολιασμός μεταβυζαντινών-νεοελληνικών φιλοσοφικών και επιστημονικών κειμένων, Ιστορία Παιδείας,
λογιοσύνης και ιδεών του Νέου Ελληνισμού, Ελληνική Παλαιογραφία, έρευνα ελληνικών χειρογράφων, εγγράφων και εντύπων.
Κωδ. Θέσης
APP39995
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Ελληνική Φιλολογία 1453-1821, με έμφαση στη μελέτη και έκδοση αρχειακού υλικού και χειρογράφων».
Τμήμα
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
03/04/2024
Λήξη προκήρυξης
03/06/2024