ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και έλεγχος πόρων για βελτίωση της απόδοσης διασυνδεδεμένων ευφυών συστημάτων» εμπίπτουν οι επιστημονικές, ερευνητικές και τεχνολογικές περιοχές που έχουν συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα της σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων και συστημάτων της ευρύτερης κατηγορίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) καθώς και της κατανεμημένης σχεδίασης συστημάτων με την δικτύωση αυτών σε υποδομές διάσπαρτου υπολογιστικού νέφους για την υποστήριξη εφαρμογών που απαιτούν συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Σχετικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την σχεδίαση συστημάτων με αυξημένες απαιτήσεις επιδόσεων, όπως οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, με βέλτιστο τρόπο για την καλύτερη διαχείριση των δικτυακών και υπολογιστικών πόρων και της υλοποίησης ευφυών κυβερνοφυσικών συστημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν πληθώρα διασυνδεδεμένων συσκευών με στόχο την συλλογή πληροφοριών (μεταξύ άλλων) εντοπισμού, και καταγραφής του περιβάλλοντος ή της κατάστασης των χρηστών προκειμένου να αναπτυχθούν ευφυείς εφαρμογές σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι μεταφορές. Το γνωστικό αντικείμενο αυτό έχει επίσης συνάφεια με τον έλεγχο και τη διαχείριση πόρων των υποκείμενων επεξεργαστικών και δικτυακών συστημάτων προκειμένου η απόδοση των πολύπλοκων αυτών συστημάτων να μεγιστοποιείται προς όφελος της παραγωγής και της εμπειρίας των χρηστών.
Κωδ. Θέσης
APP40011
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Σχεδίαση και έλεγχος πόρων για βελτίωση της απόδοσης διασυνδεδεμένων ευφυών συστημάτων»
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/04/2024
Λήξη προκήρυξης
05/06/2024