ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Επί Θητεία του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο:
• Θέματα κατασκευαστικής αξιοπιστίας ναυπηγικών κατασκευών και υλικών, δίνοντας έμφαση στη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την κατασκευαστική αξιοπιστία, όπως οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών, οι θαλάσσιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες (διάβρωση, φθορά), και το είδος της καταπόνησης (πχ λυγισμός, κρούση, κόπωση).
• Διεργασίες ανέγερσης ναυπηγικών κατασκευών, σύνδεση της μικροδομής των ναυπηγικών υλικών με τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατασκευαστική αξιοπιστία.
Σχεδιασμό, ανάλυση και βελτιστοποίηση της κατασκευαστικής αξιοπιστίας/αντοχής μέσω αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων (πχ της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων).
Κωδ. Θέσης
APP40013
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Κατασκευαστική αξιοπιστία ναυπηγικών κατασκευών»
Τμήμα
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/04/2024
Λήξη προκήρυξης
05/06/2024