ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Επί Θητεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρημοτοοικονομικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η προκηρυχθείσα θέση πρόκειται να καλύψει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του τμήματος σε ένα ευρύ πλαίσιο πεδίων που εστιάζουν στην εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της χρηματοοικονομικής και της τραπεζικής δραστηριότητας. Το γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Χρηματοοικονομικής και περιλαμβάνει γνωστικές περιοχές της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα πρέπει να συνδυάζει α) την ανάλυση των διεθνών αγορών κεφαλαίου, β) την αλληλεπίδραση των χρηματοοικονομικών αγορών και του χρηματοπιστωτικού τομέα, γ) τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων με τη χρήση προηγμένων μεθόδων στατιστικής και οικονομετρίας, δ) τον ρόλο του τραπεζικού τομέα σε περιόδους χρηματοοικονομικών κρίσεων.
Κωδ. Θέσης
APP40009
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Χρηματοοικονομική»
Τμήμα
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/04/2024
Λήξη προκήρυξης
05/06/2024