ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ'ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Έρευνα, τεκμηρίωση, ανάλυση και μελέτη στοιχείων του ελληνικού παραδοσιακού (προβιομηχανικού) και σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού ιδιαιτέρως όσον αφορά τις εκφάνσεις του κοινωνικού και πνευματικού βίου και τα ψηφιακά περιβάλλοντα.
Κωδ. Θέσης
APP39992
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Λαογραφία. Κοινωνικός και πνευματικός βίος»
Τμήμα
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
03/04/2024
Λήξη προκήρυξης
03/06/2024