ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του
Φύλου»
Κωδ. Θέσης
APP39981
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνιολογία του Φύλου
Τμήμα
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-03-26
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
03/04/2024
Λήξη προκήρυξης
03/06/2024