Ενημέρωση για νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής «Απέλλα»

Από apellaroot, 20 Σεπτέμβριος, 2023

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής «Απέλλα», στην οποία έχουν προστεθεί δύο (2) νέα πεδία στο προφίλ των υποψηφίων και συγκεκριμένα στα αρχεία υποψηφιότητας.

Τα ως άνω πεδία δεν έχουν περιορισμό στο πλήθος, στο μέγεθος και στον τύπο των αρχείων που μπορούν να μεταφορτωθούν ενώ είναι προαιρετικά για την υποβολή υποψηφιότητας και για τηνενημέρωση υποψηφιοτήτων. 

Οι τίτλοι των νέων πεδίων είναι οι παρακάτω: 

  • Επιπλέον έγγραφα υποψηφιότητας
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας