Παράταση στις προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων [29/5/2023 - 1/6/2023]

Από apellaroot, 7 Ιούνιος, 2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 83/2023 απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής της παρ.4 του αρ.28 του ν.2190/1994, έχει δοθεί παράταση στις προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων λόγω της αναστολής των σχετικών διαδικασιών κατά το χρονικό διάστημα29/5/2023 έως και 1/6/2023 λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών.

Συνημμένα