Απέλλα. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Καλωσήλθατε στην Απέλλα. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Γενικά

Η ηλεκτρονική υπηρεσία Απέλλα αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ. Επίσης, αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των επιτροπών κρίσεων των Ερευνητικών Κέντρων.

Υποψηφιότητες

Ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για προκηρύξεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών και συγκεκριμένων τμημάτων και ινστιτούτων. Το πληροφοριακό σύστημα τον ειδοποιεί μέσω e-mail για τη δημιουργία νέων θέσεων σύμφωνα με τα επιλεγμένα κριτήρια στην εκδήλωση ενδιαφέροντος. Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας σε θέση αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που έχει ήδη καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα.

 

Επισκόπηση προκηρύξεων

Τίτλος Γνωστ. Αντικείμενο Ίδρυμα/Τμήμα Λήξη
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Κατεργασίες αποβολής υλικού με έμφαση στις κατεργασίες λίαν υψηλής ακριβείας και τις μικροκοπές ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17/09/2024
Επαναπροκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας Κοινωνιολογία της απασχόλησης ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΚΚΕ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 26/08/2024
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ) Κατασκευή και Λειτουργία Θερμοκηπίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 18/09/2024
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ) Πολιτικές Διά Βίου Μάθησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18/09/2024
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17/09/2024
Επίκουρος Καθηγητής Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 17/09/2024
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 16/09/2024
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και Διδακτική Θετικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 16/09/2024
Αναπληρωτής Καθηγητής Γναθοπροσωπική Προσθετική ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 16/09/2024
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Επιστημολογικές παραδοχές και εκπαιδευτική πράξη ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 16/09/2024

Πρόσφατα νέα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία νέα έκδοση του πληροφοριακού συστήματος με τις εξής προσθήκες για τους διαχειριστές ΑΕΙ:Δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο των ενεργών μητρώων γνωστικών αντικειμένων.Δυνατότητα ενημέρωσης των…
Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής«Απέλλα», στην οποία ενσωματώνονται αλλαγές στο πεδίο «Συμπληρωματικά έγγραφα».Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές αφορούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το…
Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής «Απέλλα», στην οποία έχουν προστεθεί δύο (2) νέα πεδία στο προφίλ των υποψηφίων και συγκεκριμένα στα αρχεία υποψηφιότητας.Τα ως άνω πεδία δεν έχουν…
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση (Φ122.1/94468/Ζ2) η οποία δημοσιεύθηκεστο ΦΕΚ 5254, τ. Β', 30.08.2023, η προθεσμία για την κατάρτιση των Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων παρατείνεται μέχρι και 31/10/2023.
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 83/2023 απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής της παρ.4 του αρ.28 του ν.2190/1994, έχει δοθεί παράταση στις προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων λόγω της αναστολής των σχετικών διαδικασιών κατά το…