Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Υποψηφιότητες
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail . Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς σε έργο τους που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά (π.χ μακέτες).
Γενικές Πληροφορίες
Βάσει του Ν.4009/2011, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας, ενώ για επίκουρους ή αναπληρωτές μπορεί να απαρτίζονται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Βάσει του Ν.4405/2016, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται κατά περίπτωση από ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή εκλεκτορικά σώματα.

Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Προκήρυξη Ίδρυμα Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Λήξη προκήρυξης
Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Αστικό Δίκαιο 2023-11-07
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - εξέλιξη επίκ. Καθηγητή κ. Μαλέσιου Χρυσοβαλάντη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εφαρμοσμένη Οικονομετρία με έμφαση στη Γεωργία και το Περιβάλλον 2023-11-08
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2023-11-11
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2023-11-11
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δομική Συμπεριφορά και Απόκριση Πλοίων και Θαλασσίων Κατασκευών 2023-11-12
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ευφυείς Μέθοδοι στις Κατεργασίες 2023-11-12
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μικρομηχανική των Παραμορφωσίμων Στερεών και Μηχανική των Επαφών 2023-11-12
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Περιφερειακή Γεωγραφία, Εργασία και Ανάπτυξη 2023-11-13
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Ειδικών Εφαρμογών 2023-11-13
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ Καθηγητή α΄ βαθμίδας στο Τμήμα Φυσικής της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών και Στοιχειώδη Σωμάτια, Βαρύτητα και Κοσμολογία». 2023-11-13

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής «Απέλλα», στην οποία ενσωματώνονται αλλαγές στο πεδίο «Συμπληρωματικά έγγραφα».

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές αφορούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το πεδίο «Συμπληρωματικά έγγραφα» βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας προκειμένου να μεταφορτώνουν αρχεία οι υποψήφιοι στις θέσεις που υποβάλουν υποψηφιότητα.

Το πεδίο μπορεί να συμπληρώνεται από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης υποβολών μέχρι και την παραμονή της σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για εκλογή.

Σελίδες