Καλωσήλθατε! Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.

Υποψηφιότητες
Ο υποψήφιος θα μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για θέσεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών που προκηρύσσουν συγκεκριμένες Σχολές και το σύστημα θα τον ειδοποιεί για την προκήρυξη νέων θέσεων μέσω e-mail . Κατά την υποβολή της κάθε υποψηφιότητας θα αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που θα έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Εγγραφή Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για εκλογή θα συμπληρώνουν, προκειμένου να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα ατομικά τους στοιχεία, θα αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους, τα επιστημονικά τους δημοσιεύματα και το αναλυτικό υπόμνημα αυτών. Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα αναφοράς σε έργο τους που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να αναρτάται ηλεκτρονικά (π.χ μακέτες).
Γενικές Πληροφορίες
Βάσει του Ν.4009/2011, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται από επταμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας, ενώ για επίκουρους ή αναπληρωτές μπορεί να απαρτίζονται και από αναπληρωτές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας. Βάσει του Ν.4405/2016, η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών γίνεται κατά περίπτωση από ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή εκλεκτορικά σώματα.

Επισκόπηση προκηρύξεων

Εμφανίζονται οι θέσεις εκλογής/εξέλιξης βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου.

Προκήρυξη Ίδρυμα Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Λήξη προκήρυξης
Καθηγητής Α' βαθμίδας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Περφόρμανς (performance) στις εικαστικές τέχνες 2023-10-18
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Το Σχέδιο και το Χρώμα, ως μέσα ανάδειξης των πλαστικών στοιχείων τα οποία συνθέτουν τον Ζωγραφικό Χώρο 2023-10-21
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταλλουργία και Τεχνολογία Κατεργασιών Διαμόρφωσης Μετάλλων και Συγκόλλησης 2023-10-21
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Έννοιες και Θεωρίες για την Οργάνωση και τον Σχεδιασμό του Αρχιτεκτονικού Χώρου 2023-10-21
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Περιβαλλοντική Τεχνολογία στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 2023-10-21
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Υπολογιστική Φυσική στη Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών 2023-10-23
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μελέτη της Πόλης και Σχεδιασμός, σε Συνάρτηση με τις Κοινωνικές Διαστάσεις 2023-10-23
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μορφολογίας, με Γ.Α. «Παθολογική Ανατομική». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παθολογική Ανατομική 2023-10-23
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής, με Γ.Α. «Κλινική Χημεία». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Κλινική Χημεία 2023-10-23
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς, με Γ.Α. Ψυχιατρική. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ψυχιατρική 2023-10-23

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία νέα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής «Απέλλα», στην οποία ενσωματώνονται αλλαγές στο πεδίο «Συμπληρωματικά έγγραφα».

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές αφορούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το πεδίο «Συμπληρωματικά έγγραφα» βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας προκειμένου να μεταφορτώνουν αρχεία οι υποψήφιοι στις θέσεις που υποβάλουν υποψηφιότητα.

Το πεδίο μπορεί να συμπληρώνεται από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης υποβολών μέχρι και την παραμονή της σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για εκλογή.

Σελίδες