Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 73291/11-6-2024 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Κινηματογράφος και Επαυξημένη-Εικονική-Μεικτή Πραγματικότητα (Αugmented, Virtual and Mixed Reality in Cinema)» αποσκοπεί στην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε κινηματογραφικές εφαρμογές και καινοτόμα πεδία της έρευνας όπως: Η αισθητική νέων μέσων, οι τεχνολογίες κινητής κάμερας, οι τεχνολογίες οθονών και υπολογιστών, η ανάπτυξη γραφικών, η όραση και η αναγνώριση υπολογιστών σε σχέση με την ανθρώπινη φυσική αντίληψη, η διάδραση των κινηματογραφικών έργων και των θεατών με την χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας μέσω ων συσκευών παραγωγής εικόνων αυξημένης πιστότητας, ο συνδυασμός επαυξημένης πραγματικότητας (Α-R) κινηματογράφου, και γραφικών υπολογιστή (ψηφιακό σκηνικό), τα video games, το αυτόματα τρισδιάστατα μοντέλο κινηματογραφικού έργου, η αναγνώριση προτύπων, η πλοκή ως παιγνιοθεωρητική δομή, μια παιγνιοθεωρητική προσέγγιση στην πλοκή ταινιών είδους, μια
γραφοθεωρητική προσέγγιση στην πλοκή ταινιών είδους, μια γραφοθεωρητική μοντελοποίηση στην πλοκή ταινιών είδους και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.
Κωδ. Θέσης
APP41847
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Κινηματογράφος και Επαυξημένη-Εικονική-Μεικτή Πραγματικότητα (Αugmented, Virtual and Mixed Reality in Cinema)
Τμήμα
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
12/09/2024