Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 76241/21-6-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων, αναερόβια χώνευση και παραγωγή βιοαερίου, σχεδιασμός και διαστασιολόγηση τεχνικών εγκαταστάσεων, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διεργασιών σε εργαστηριακή και πλήρη κλίμακα, κυκλικές βιομηχανικές διαδικασίες με έμφαση στους δευτερογενείς πόρους, επεξεργασία και διαχείριση αστικών λυμάτων.
Κωδ. Θέσης
APP41844
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Μηχανική Περιβάλλοντος και παραγωγή ενέργειας από απόβλητα
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
12/09/2024