ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονικές Διατάξεις»
Κωδ. Θέσης
APP41319
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονικές Διατάξεις
Τμήμα
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-07
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/06/2024
Λήξη προκήρυξης
13/08/2024