Επίκουρος Καθηγητής

Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση – Γενική Τοπολογία – Συναρτησιακή Ανάλυση». Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης «Αρμονική Ανάλυση - Γενική Τοπολογία - Συναρτησιακή Ανάλυση» απαιτεί εξειδίκευση σε θέματα που σχετίζονται με τουλάχιστον έναν από τους κλάδους της Μαθηματικής Ανάλυσης: Αρμονική Ανάλυση, Γενική Τοπολογία και Συναρτησιακή ανάλυση.
Κωδ. Θέσης
APP41311
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Αρμονική Ανάλυση – Γενική Τοπολογία – Συναρτησιακή Ανάλυση
Τμήμα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-07
Κατάσταση
Ενταγμένη
Έναρξη προκήρυξης
26/06/2024
Λήξη προκήρυξης
26/07/2024