Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 70196/31-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
- Τεχνικές/μεθοδολογίες ελέγχου συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροχημικών και μηχανικών), τοπολογίες και μετατροπείς ισχύος για την οδήγηση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
- Τεχνικές διάγνωσης και αντιμετώπισης σφαλμάτων, τεχνικές εκτίμησης λειτουργικών παραμέτρων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (κατάσταση υγείας, ενεργειακή χωρητικότητα, κ.λπ.).
- Μέθοδοι βέλτιστης διαστασιολόγησης και συντονισμένου ελέγχου υβριδικών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταριών, υπερπυκνωτών, στρεφόμενων συστημάτων αποθήκευσης) σε συνδυασμό με στοχαστικές διανεμημένες πηγές και ένταξη των συστημάτων αποθήκευσης στο ηλεκτρικό δίκτυο για προσφορά επικουρικών υπηρεσιών, τροφοδότηση αυτόνομων συστημάτων όπως ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μικροδικτύων, κ.λπ.
Κωδ. Θέσης
APP41293
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
13/06/2024
Λήξη προκήρυξης
14/08/2024