ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία
με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφική Λογική»
Κωδ. Θέσης
APP41294
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Φιλοσοφική Λογική
Τμήμα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/06/2024
Λήξη προκήρυξης
12/08/2024