Παράταση προθεσμιών εφαρμογής του Ν. 4957/2022

05/01/2024

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ορίζονται νέες ημερομηνίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4957/2022.