ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: «Νοσηλευτική Διοίκηση και Εκπαίδευση με έμφαση στη Διασφάλιση Ποιότητας και την Αξιολόγηση» αφορά δύο βασικούς τομείς της Νοσηλευτικής Επιστήμης, της Διοίκησης και της Εκπαίδευσης που ασκούνται από τον Νοσηλευτή εστιάζοντας στην Διασφάλιση Ποιότητας και την Αξιολόγηση. Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει εν γένει: Διοίκηση στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση και Διασφάλιση Ποιότητας, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Ποιότητα στη Νοσηλευτική, Ρεαλιστικές Προσεγγίσεις Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Ανάπτυξη Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Έλεγχος και Αξιολόγηση, Καινοτόμες Στρατηγικές Εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική.
Κωδ. Θέσης
APP41902
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Νοσηλευτική Διοίκηση και Εκπαίδευση με έμφαση στη Διασφάλιση Ποιότητας και την Αξιολόγηση».
Τμήμα
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
11/09/2024