ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της νόσου μέσω της «Παθολογικής Ανατομικής» και ασχολείται με τη μελέτη της μοριακής αιτιοπαθογένειας της νόσου μέσω της ανάλυσης των μορίων (γενετικό υλικό, πρωτεΐνες, κλπ) και των κυττάρων που σχετίζονται με τις βλάβες των ιστών και κατ΄ επέκταση την μελέτη της παθολογίας των νόσων του ανθρώπου.
Κωδ. Θέσης
APP41900
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Μοριακή Παθολογική Ανατομική».
Τμήμα
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
11/09/2024