Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 76998/26-6-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Ορθοδοντική είναι ο τομέας της Οδοντιατρικής που ασχολείται με την παρακολούθηση, την καθοδήγηση της αύξησης και τη διόρθωση των αναπτυσσομένων ή αναπτυχθέντων γναθοπροσωπικών δομών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου απαιτούνται οδοντικές μετακινήσεις ή τη διόρθωση των ανωμάλων σχέσεων και μορφών που σχετίζονται με αυτές τις δομές και τη διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ των δοντιών και των οστών του προσώπου με εφαρμογή δυνάμεων και/ή την διέγερση και αλλαγή κατεύθυνσης των λειτουργικών δυνάμεων του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος.
Έργο της Ορθοδοντικής αποτελεί (α) η διάγνωση, η πρόληψη, η καταστολή και η θεραπεία όλων των μορφών των συγκλεισιακών ανωμαλιών και των σχετιζόμενων μεταβολών των δομών που τα περιβάλλουν, (β) ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και ο έλεγχος των λειτουργικών και διορθωτικών συσκευών, και (γ) η καθοδήγηση της οδοντοφυΐας και των ιστών που την υποστηρίζουν ώστε
να επιτυγχάνονται και ναδιατηρούνται ιδεώδεις συγκλεισιακές σχέσεις με φυσιολογική και αισθητική αρμονία μεταξύ των προσωπικών και κρανιακών δομών.
Κωδ. Θέσης
APP41854
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Ορθοδοντική
Τμήμα
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-04
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
12/09/2024