Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 77219/26-6-2024 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη στην Εκπαίδευση» αφορά τα επιστημονικά πεδία της Ιστορίας και της Θεωρίας της Τέχνης, τα οποία συνδυάζει με την Παιδαγωγική επιστήμη και τη σχολική πρακτική, καλύπτοντας έτσι το θεωρητικό πλαίσιο και τις διδακτικές προσεγγίσεις της Αισθητικής Θεωρίας και της Αισθητικής Αγωγής. Το γνωστικό αντικείμενο «Τέχνη στην εκπαίδευση» συντελεί μέσω της αξιοποίησης της ιστορίας και της θεωρίας των εικαστικών τεχνών και των ποικίλων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης στην ενδυνάμωση του παιδαγωγικού ρόλου και τη διαμόρφωση της αισθητικής, αλλά και ευρύτερα της πολιτισμικής και κοινωνικής ταυτότητας των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Παράλληλα, αναδεικνύει τον παιδαγωγικό ρόλο των εικαστικών τεχνών μέσα από διεπιστημονικές εφαρμογές, όπως η μουσειακή εκπαίδευση, η διδασκαλία των μαθημάτων μέσω των εικαστικών τεχνών, οι τέχνες και οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Επιπροσθέτως, επιδιώκει μέσω της χρήσης
σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων την κατάργηση των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος, με στόχο μια καθολικότερη προσέγγιση της γνώσης.
Κωδ. Θέσης
APP41845
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Τέχνη στην Εκπαίδευση
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
12/09/2024