Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 76236/21-6-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στην καλλιτεχνική πράξη και την θεωρία της σκηνοθεσίας, από τη σύλληψη έως την πραγματοποίηση του κινηματογραφικού έργου και στοχεύει στην κάλυψη αναγκών του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ στη διδασκαλία κομβικών εργαστηριακών μαθημάτων κάθε εξαμήνου, στα οποία υλοποιούνται κινηματογραφικές ασκήσεις, καθώς και στην επίβλεψη διπλωματικών ταινιών. Η διδασκαλία στο πεδίο αυτό συγκεράζει την θεωρητική-αισθητική ανάλυση με την εφαρμοσμένη πρακτική, αντιμετωπίζοντας δημιουργικά τους εκάστοτε περιορισμούς και στοχεύοντας στην παραγωγή άρτιου σπουδαστικού καλλιτεχνικού έργου, σύμφωνα με τη στοχοθεσία του Τμήματος.
Κωδ. Θέσης
APP41837
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Σκηνοθεσία Κινηματογράφου
Τμήμα
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
11/07/2024
Λήξη προκήρυξης
12/09/2024