Αναπληρωτής Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία και Αναισθησιολογία των Ζώων»|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τους τομείς της κλινικής κτηνιατρικής πράξης, διδακτικού και ερευνητικού έργου όλων των ειδών των ζώων, με έμφαση στη θεραπευτική και αναλγητική αντιμετώπιση παθολογικών και χειρουργικών περιστατικών που χρήζουν εντατικής διαχείρισης, καθώς και την αναισθησιολογική και αναλγητική διαχείριση περιστατικών που υποβάλλονται σε χειρουργικές ή διαγνωστικές επεμβάσεις.
Κωδ. Θέσης
APP41829
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Εντατική Θεραπεία και Αναισθησιολογία των Ζώων
Τμήμα
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-07-02
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/07/2024
Λήξη προκήρυξης
09/09/2024