[05/03/2024] Προσωρινή διακοπή online επικοινωνίας με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών

Από apellaroot, 5 Μάρτιος, 2024

Για λόγους συντήρησης της υποδομής της υπηρεσίας, δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στην online φόρμα επικοινωνίας την Τρίτη 05/03/2024 μεταξύ 15:00 και 17:00. 

Το Γραφείο Αρωγής θα εξυπηρετεί τηλεφωνικά από τις 09:00 μέχρι τις 17:00. 

Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση.